Egyéb közérdekű 1


A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. §-ban szabályozott versenytilalmi megállapodás alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony (társasági jogi jogviszony a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alapján), valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2022.10.19.

 

 

Archív

A legutóbbi módosítás ideje: 2022.08.02.

 

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2022.04.26.

 

 

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2022.04.04.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2021.10.29.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2021. 07. 22.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2021. 06. 29.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2021. 04. 27.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2021. 01. 20.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2020. 11. 03.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2020. 07. 31.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2020.06.13.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2020.02.27.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2019. 10. 30.

A legutóbbi módosítás ideje: 2019. 08. 08.

A legutóbbi módosítás ideje: 2019. 04. 11.

A legutóbbi módosítás ideje: 2019. 02. 06.

A legutóbbi módosítás ideje: 2018. 10. 29.

A legutóbbi módosítás ideje: 2018. 08. 21.

A legutóbbi módosítás ideje: 2018. 05.18.

A legutóbbi módosítás ideje: 2018. 02. 23.

A legutóbbi módosítás ideje: 2017. 10. 01.

A legutóbbi módosítás ideje: 2017. 08. 01.

A legutóbbi módosítás ideje: 2017. 04. 24.

A legutóbbi módosítás ideje: 2017. 03. 09.

A legutóbbi módosítás ideje: 2016. 11. 11.

A legutóbbi módosítás ideje: 2016. 08. 25.

A legutóbbi módosítás ideje: 2016. 05. 19.

A legutóbbi módosítás ideje: 2016. 02. 05.

A legutóbbi módosítás ideje: 2015. 11. 10.

A legutóbbi módosítás ideje: 2015. 07. 28.

A legutóbbi módosítás ideje: 2015. 05. 05.

A legutóbbi módosítás ideje: 2015. 03. 19.

A legutóbbi módosítás ideje: 2015. 02. 05.

A legutóbbi módosítás ideje: 2014. 10. 30.

A legutóbbi módosítás ideje: 2014. 08. 22.

A legutóbbi módosítás ideje: 2014. 04. 28.

A legutóbbi módosítás ideje: 2013. 12. 19.