Jogi háttér

A BKV Zrt. működésére vonatkozó fontosabb jogszabályok és a meghatározó jellegű jogi háttér:

 • a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 31-i, 1370/2007/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet;
 • a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló 2007. október 23-i, 1371/2007/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;
 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény;
 • a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény;
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
 • a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény;
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény.
 • a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény;
 • a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény;
 • a légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény;
 • a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
 • a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet;
 • a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet;
 • az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet;
 • a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az  autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet;
 • a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet;
 • a térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 270/2009. (XII. 1.) számú Korm. rendelet;
 • a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ);
 • a közúti személyszállítási szerződésekről szóló 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet;
 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet;
 • a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet;
 • a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet;
 • Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
 • a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet