BKV.hu

Utazási feltételek

Kérjük, tartsa be az utazási feltételeket, azok a Zugligeti Libegő teljes területén belül érvényesek.

A Libegő csak a helyszínen, a BKV Zrt. Libegő jegykiadó automatáinál vagy a szerződött partnereinél, a Libegő büféiben váltott, érvényes libegőjeggyel, illetve a viteldíj előre megfizetése esetén (lásd https://www.bkv.hu/hu/content/nyitvatartas_viteldijak_megkozelithetoseg) a kijelölt napokon felhasználható ún. Felszállási engedéllyel vehető igénybe (a továbbiakban összefoglalóan jegy). Másfajta jegyek és bérletek, utazási és nyugdíjas igazolványok, az egyéb díjmentességre jogosító okmányok és igazolások a Libegőre nem érvényesek.

A Libegőjegy két utazásra jogosít tetszőleges irányban a Zugligeti Libegő hivatalos nyitvatartási idejében. Amennyiben csak egy utazás valósul meg, abban az esetben a vásárlás napjától számított egy évig még egy egyirányú utazásra van lehetőség. Elvesztés esetén a jegy nem pótolható. Kérjük, a jegyet – érvényesítésre – szíveskedjen átadni az ellenőrzést végző személy kérésére!

Három évesnél fiatalabb gyermek térítésmentesen utazhat az őt kísérő felnőtt ölében. Ennél idősebb, de 15 évesnél fiatalabb gyermekek Kedvezményes árú kétirányú jeggyel használhatják a Libegőt. A tízévesnél fiatalabbak kizárólag Teljes árú kétirányú jegyet váltott (18 éven felüli) felnőtt kíséretében utazhatnak. A 15. életévüket betöltött utasaink Teljes árú kétirányú jeggyel utazhatnak.

A Libegőjegyek visszaváltása csak abban az esetben lehetséges, ha a Libegő ún. technikai okok (a pályaműködtetést ellehetetlenítő 1 óra időtartamot meghaladó időjárási okok, műszaki hiba, áramszünet vagy hatósági zár) miatt nem közlekedik. Ha emiatt részleges visszaváltásra van szükség (azaz az odautat megtették), a libegőjegy árának 50%-át a BKV Zrt. visszatéríti. Az érvényes libegőjegy birtokában, amennyiben a visszautat a váltás napján üzemidőben nem tudja vagy nem akarja megkezdeni az utas, egy éven belül egy egyirányú utazásra azt felhasználhatja. A jegyet elvesztés esetén nem pótoljuk.

A szállítószék befogadóképessége
a) maximum két felnőtt személy;
b) egy felnőtt és legfeljebb kettő, 10 éven aluli gyermek;
c) egy felnőtt, és egy 10 éven aluli gyermek esetén további egy darab kézipoggyász (például babakocsi) szállítható.

A kötélpálya szállítószékei fel- és leszállás közben is mozgásban vannak, ezért a Libegőt mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. A 10 éven aluli gyermek biztonságáért a felnőtt kísérő felel. A szállítószékek biztonsági korlátját a beszállást követően az utasnak teljes mértékben le kell lehajtania és az utazás alatt végig lehajtva kell azt tartania. (A helyes használat a zugligeti völgyállomás várójában lévő bemutató szék segítségével kipróbálható.) A biztonsági korlátot a kiszállás előtt szintén az utasnak kell felemelnie.

Tilos belépni a forgalom elől elzárt műszaki területre! Ennek következtében az utazókat mindkét állomáson, minden esetben kiszállítják, és a visszaúthoz ismét sorba szükséges állni a felszállóhelyen.

Kézipoggyász, sí, szánkó, babakocsi, gyerekkerékpár szállítása

Minden, jeggyel rendelkező utas díjmentesen legfeljebb 1 darab 40×50×60 centiméter méretű, maximum 10 kilogramm tömegű kézipoggyászt, illetve 1 pár sílécet és síbotot vihet magával. Babakocsit – kézipoggyászként – kizárólag összecsukott állapotban, csak Teljes árú kétirányú jeggyel rendelkező felnőtt utas szállíthat.

A kézipoggyász méreténél nem nagyobb gyerekkerékpár vagy 1 darab szánkó a 10. életévét betöltött utas kézipoggyászaként szállítható. A fentieknél nagyobb méretű, tömegű és számú kézipoggyász vagy egyéb csomag (például kerékpár) még díjfizetés ellenében sem szállítható. A biztonságos utazás feltételeinek hiánya a poggyász szállítását és akár az utazást is meghiúsíthatja. Ebben az esetben a megváltott jegy a helyszínen visszaváltható.

Tartósnak ígérkező vihar esetén a Libegő bezárhat akár egész napra is az üzemvezető engedélyével.
November 1-je és március 31-e között (például kevés utas esetén) az üzemeltető dönthet úgy, hogy a Libegőt óránként („minden egész órakor”) indítja csak el.

A kötélpálya szállítószékein élőállat (például kisebb testű kutya) csak Teljes árú kétirányú jegy vásárlása esetén, a kézipoggyász méretét meg nem haladó, zárt szállítóeszközben szállítható. Az élőállat szállítása az azt vivő utas felelőssége, akinek biztosítania kell, hogy az utazás ideje alatt az állat semmilyen körülmények között sem szabadulhat ki. Ettől eltérni szigorúan tilos!

A Zugligeti Libegő állomásain nem szabad:
•  a nyitvatartási időn kívül tartózkodni;
•  engedély nélküli kereskedelmi tevékenységet folytatni;
•  bármilyen hirdetményt el- és kihelyezni;
•  zajkeltéssel vagy bármilyen tevékenyéggel másokat zavarni;
•  botrányosan és/vagy másokat megbotránkoztató módon viselkedni;
•  a beszállásra kijelölt helyen érvényes libegőjegy nélkül tartózkodni.

Utazás közben tilos:
•  dohányozni;
•  étkezni, italt fogyasztani;
•  a szállítószékek biztonsági korlátját felhajtani;
•  a szállítószékre vagy annak lábtartójára felállni, túlságosan előrehajolni;
•  a szállítószéket lengetni;
•  a szállítószékből szemetet, illetve bármilyen tárgyat ledobni, a pályát vagy tartozékait megrongálni.

Nem vehet részt az utazásban:
•  aki a beszállásnál nem tud érvényes jegyet felmutatni;
•  aki botrányosan és/vagy másokat megbotránkoztató módon viselkedik;
•  a 10 éven aluli gyermek Teljes árú kétirányú jeggyel rendelkező felnőtt kísérő nélkül;
•  a mozgásában erősen korlátozott, ittas vagy bódult állapotban lévő személy;
•  aki kézipoggyásznak nem minősülő tárgyat kíván magával vinni;
•  aki nem alkalmas a kézipoggyászának szállítására a Libegő kezelőinek megítélése szerint, vagy a szükséges kiegészítő jeggyel nem rendelkezik;
•  aki jégkrémmel, fagylalttal, poharas vagy felbontott, vissza nem zárható dobozos itallal stb. akar beszállni.

Kérjük, a biztonságos utazás érdekében szíveskedjen betartani az UTAZÁSI FELTÉTELEKET, valamint követni a Libegőt kezelő munkatársak kéréseit. A feltételek megszegői szélsőséges esetben az utazásból kizárhatók. A károkozás minden esetben hatósági eljárást von maga után. Ennek következményeiért a Libegő üzemeltetője nem vállal felelősséget.