BKV.hu

Mesepályázat 2022

Gurulós történetek – BKV mese- és novellapályázat 2022

 

A BKV „Gurulós történetek – BKV mese- és novellapályázat 2022” címmel mese- és novellaíró pályázatot hirdet!

Szeretnénk megismerni, vajon hogyan képzelik a legfiatalabbak a közösségi közlekedés, szerintünk különleges és csodálatos világát, ezért arra bátorítjuk azokat az általános iskolás gyermekeket, akik szívesen figyelik a város soha meg nem álló forgatagát és még otthon, meseidőben is örömmel osztják meg közlekedéssel kapcsolatos élményeiket szüleikkel, testvéreikkel, hogy ragadjanak tollat és írják meg saját, minden képzeletet felülmúló történetüket. Az alkotásokat elismert szakmai zsűri bírálja majd és a legjobbakat a nagyközönség is megismerheti. Álmodjatok, szőjetek mesét, izgalmas vagy megható történeteket, írjátok le és küldjétek el nekünk történeteiteket!

Legújabb, gyermekeknek szóló pályázatunk kiírásával a BKV és a közösségi közlekedés témában készült írások (mese vagy novella) alkotására buzdítunk. Nem szeretnénk gúzsba kötni a szárnyaló fantáziát, azonban olyan műveket várunk, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a közösségi közlekedéshez, elsősorban a BKV-hoz és a fővárosi közlekedéshez: szólhat a történeted egy villamos mindennapjairól vagy akár egy hős járművezető kalandjáról, határt csak a képzeleted szab.

 

Korcsoportok:

  1. 2-4. osztály (alsó tagozat)
  2. 5-8. osztály (felső tagozat)

 

A pályamunkákat a gyermek kézírásával, valamint gépelve is (maximum 3000 karakterben) várjuk, illetve örömmel veszünk – a műhöz kapcsolódó – saját készítésű illusztrációt is, ennek elkészítéséhez bármilyen technika használható. (Az illusztrációt beszkennelve, JPG formátumban, nyomdai felhasználásra alkalmas, minimum 3500 pixel széles minőségben várjuk.)

 

Minden alkotó maximum két írásművel nevezhet a pályázatra!

 

A pályamunkák beérkezési határideje: 2022. április 22., déli 12 óra.

 

Nevezni a megadott e-mail címre beküldött, a kiírásnak megfelelő írással, valamint a kinyomtatott, aláírt, a BKV honlapján (www.bkv.hu) található nyilatkozat szkennelt/fotózott egyidejű beküldésével lehet, amely egyúttal hozzájárulás ahhoz, hogy a BKV Zrt. kiadványaiban, illetve felületein a későbbiekben térítésmentesen felhasználja a beküldött munkát, valamint nyilatkozat arról, hogy törvényes képviselői hozzájárulással történt a nevezés és a részvétel. A dokumentum adatkezelést érintő nyilatkozatot is tartalmaz. A nyilatkozat megküldése hiányában a nevezés érvénytelen, a pályaművek nem kerülnek felhasználásra, azokat megsemmisítjük, az adatok pedig töröljük.

A palyazom@bkv.hu e-mail címre várjuk egy emailben a műveket és a kitöltött, aláírt nyilatkozatot (valamint, ha készült, az illusztrációt a fent megadott módon).

A tárgyban szerepeljen: Gurulós történetek–2022_NÉV_KOR a csatolt mű fájlneve legyen a pályázó neve és életkora, a kísérőlevélben pedig szerepeljen az alkotó neve, kora (osztálya), illetve a törvényes képviselőjének elérhetősége (telefonszám, e-mail cím, lakcím).

A legjobb munkákból a BKV kiadványt készít, a díjazottak pedig különleges BKV-s ajándékcsomagot kapnak. A beérkezett műveket szakmai zsűri értékeli. A zsűri tagjai: Pásztohy Panka (író, illusztrátor), Nyáry Krisztián (író, irodalomtörténész, könyvkiadó) és Rényi Ádám (író, könyvkiadó, kommunikációs szakember). A zsűri döntése végleges, az ellen jogorvoslati lehetőséggel nem lehet élni.

A díjazottakat e-mailben értesítjük, illetve nevüket honlapunkon, és Facebook oldalunkon is megjelentetjük. Érdeklődni a palyazom@bkv.hu e-mail címen lehet.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a díjak darabszámát meghatározza.

A nyerteseket e-maliben értesítjük, a díjazottak nyereményét postán juttatjuk el. A díjazottak neve az eredményhirdetés után megtekinthető lesz a BKV Zrt. honlapján (www.bkv.hu) és Facebook-oldalán.

 

Szerzői jogok:

 

A pályázati kiírás mellékletét képező jognyilatkozat aláírásával és visszaküldésével a pályázó és törvényes képviselője (a továbbiakban: törvényes képviselő) a jelen pontban írt szerződéses feltételeket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV Zrt.) és a törvényes képviselő között a fentiek alapján a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján felhasználási szerződés jön létre a beküldött pályamű (azaz külön a mese vagy novella és külön az ahhoz tartozó saját készítésű illusztráció) tekintetében. Az így létrejött felhasználási szerződést a jelen pályázati kiírás és a törvényes képviselő jognyilatkozata együtt képezi, melyek egymástól elválaszthatatlanok és ami így írásba foglaltnak tekintendő. A felhasználási szerződés hatályba lép a pályázó pályaműve és a megtett jognyilatkozat BKV Zrt. részére történő megküldésével. Az így létrejött felhasználási szerződés határozatlan időre szól.

A felhasználási szerződés létrejöttével a törvényes képviselő kifejezett korlátlan, kizárólagos és térítésmentes felhasználási jogot biztosít a pályamű (vagy azonosítható részei) tekintetében a BKV Zrt. számára.

Ennek keretében a BKV Zrt. jogosulttá válik a pályaművet (vagy annak azonosítható részét) a nyilvánossághoz közvetíteni, átdolgozni, többszörözni, terjeszteni, illetve harmadik személy részére átruházni, a jelen tartalom szerinti továbbfelhasználás jogának biztosításával. A felhasználási jog biztosítása magába foglalja a pályamű (vagy azonosítható része) címének sajátos felhasználási jogát is. A pályamű (vagy azonosítható részének) többszörözése magában foglalja a pályamű kép- vagy hangfelvételen történő rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is. A törvényes képviselő tehát a felhasználási szerződéssel hozzájárul ahhoz, hogy a pályamű (vagy azonosítható része) – a pályázó nevének feltüntetésével – szakmai és egyéb kiadványokban, oktatási anyagokban vagy a BKV Zrt. járművein, vagy egyéb nyilvános felületein – így különösen, de nem kizárólagosan a közösségi média oldalain vagy kiállításon szerepeljen - vagy más módon felhasználásra kerüljön.

A jognyilatkozat aláírásával a törvényes képviselő nyilatkozik, hogy a pályamű (vagy azonosítható része) más pályázaton nem vett részt, az szerzői jogi korlátozásoktól mentes, továbbá, hogy azt a gyermek saját maga készítette.

A felhasználási szerződés tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók. Felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni a felek, egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai az irányadók.

A felhasználási szerződés megszűnik azon pályaművek tekintetében, amelyek további felhasználásáról a zsűri a beérkezést követően 2022. május 19. napjáig nem dönt.

Egyéb esetben a felek a felhasználási szerződés 30 napos rendes felmondás jogát kötik ki.

A pályaművek vissza nem kérhetők.

A felhasználási szerződés tekintetében információ az alábbi elérhetőségen kérhető:

sajto@bkv.hu

 

Nagy örömmel várjuk a pályamunkákat!

 

Üdvözlettel:

 

BKV Zrt.

 

 


Csatolt dokumentumok: