BKV.hu

A BKV Zrt. Igazgatóság 2021. december 13-i ülésének összefoglalója

„Az Igazgatóság két ülése közötti időszak legfontosabb eseményei” című beszámolót az Igazgatóság elfogadta.

Az Igazgatóság megismerte a Budapesti M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok előrehaladásáról szóló tájékoztatást, amely a 2021. november 11. - 2021. november 30. közötti időszakban történt eseményeket foglalja össze.

A BKV Zrt. Igazgatósága „Az M3 metrókocsik felújítása független szakértői vizsgálati jelentés alapján létrejött Intézkedési terv státusza” című tájékoztatót elfogadta.

Az Igazgatóság felhatalmazta a BKV illetékes vezetőit, hogy a villamosenergia továbbadási szerződést aláírják a BKK-val, a jegyértékesítő automaták villamosenergia-ellátása érdekében.

A Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak maradéktalan betartása, valamint a BKV Zrt. finanszírozása folytonosságának biztosítása érdekében javasolt 2022. évi átmeneti finanszírozásról szóló Megállapodást az Igazgatóság elfogadta.

Az Igazgatóság ugyancsak elfogadta 2022. I. félévi munkatervét. Az előre tervezett munkaprogram mellett a kialakult és bevált gyakorlat szerint szükség esetén levélszavazások és rendkívüli ülések segítik a Társaság folyamatos működéséhez szükséges döntéshozatalt.

Az IG döntött több közbeszerzési eljárásról is:

  • légkondicionálóberendezések szükség szerinti javításáról és eseti karbantartásáról szóló eljárás kiírásáról,
  • a 2022. évi villamosenergia beszerzésre vonatkozó javaslatról.