BKV.hu

Különös Közzétételi Lista 2


A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. §-ban szabályozott versenytilalmi megállapodás alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
adatokat teszi közzé.

A legutóbbi módosítás ideje: 2024.01.25.

 

Archív:

A legutóbbi módosítás ideje: 2023.10.26.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2023.07.18.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2023.04.25.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2023.03.29.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2022.10.19.

 

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2022.08.02.

 

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2022.04.26.

 

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2022.04.04.