BKV.hu

Különös Közzétételi Lista 1


A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. §-ban szabályozott versenytilalmi megállapodás alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony (társasági jogi jogviszony a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alapján), valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2024.01.25.

 

Archív

A legutóbbi módosítás ideje: 2023.10.16.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2023.07.18.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2023.04.25.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2023.03.29.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2022.10.19.

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2022.08.02.

 

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2022.04.26.

 

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2022.04.04.