BKV.hu

Utazási feltételek

Kérjük, tartsa be az utazási feltételeket, amelyek a Zugligeti Libegő Üzem teljes területén belül érvényesek.

A Libegő szolgáltatása csak a helyszínen található jegykiadó automatáknál vagy a BKV Zrt. szerződött partnereinél, illetve a Libegő büféiben váltott érvényes libegőjeggyel vehető igénybe. Másfajta jegyek és bérletek, utazási és nyugdíjas igazolványok, az egyéb díjmentességre jogosító okmányok és igazolások a Libegőre nem érvényesek.

A libegőjegy két utazásra jogosít tetszőleges irányban a Zugligeti Libegő hivatalos nyitvatartási idejében. A lebegőjegy a váltástól számított 1 évig érvényes, s amennyiben csak egy utazás valósulna meg a vásárlás napján, abban az esetben a vásárlás napjától számított egy évig még egy egyirányú utazásra van lehetőség. A jegy elvesztése esetén a szolgáltató a jegyet nem pótolja. Kérjük, hogy a jegyet érvényesítésre minden esetben szíveskedjen átadni az ellenőrzést végző személy kérésére!

Háromévesnél fiatalabb gyermek térítésmentesen utazhat az őt kísérő felnőtt ölében. Ennél idősebb, de 15 évesnél fiatalabb gyermekek Gyermek (3-14 éves kor közötti) kétirányú jeggyel használhatják a Libegőt. A tízévesnél fiatalabbak kizárólag Teljes árú kétirányú jegyet váltott (18 éven felüli) felnőtt kíséretében utazhatnak. A 15. életévüket betöltött, de a 26. életévüket még be nem töltött utasaink Diák (15-25 éves kor közötti) kétirányú jeggyel utazhatnak, mely csak érvényes diákigazolvány bemutatása mellett vehető igénybe.

A libegőjegyek visszaváltása csak abban az esetben lehetséges, ha a Libegő ún. technikai okok (a pályaműködtetést ellehetetlenítő, 1 óra időtartamot meghaladó időjárási körülmények, műszaki hiba, áramszünet vagy hatósági zár) miatt nem közlekedik. Ha emiatt részleges visszaváltásra van az utasnak igénye (azaz az odautat megtettek), a libegőjegy árának 50%-át a BKV Zrt. visszatéríti. Az érvényes libegőjegy birtokában, amennyiben a visszautat a váltás napján üzemidőben nem tudja vagy nem akarja megkezdeni az utas, egy éven belül egy egyirányú utazásra azt felhasználhatja. A jegyet elvesztés esetén nem pótoljuk. A visszaváltás a következőképpen történhet: A még egy utazásra érvényes, de technikai okok miatt fel nem használt jegyet postai úton kérjük visszaküldeni az alábbi címre: BKV Zrt.  Turisztikai Szolgáltatási Csoport, 1980 Budapest Akácfa u. 15. A jegy árának visszautalásához, kérjük, adja meg a bankszámlaszámot és a bankszámlához kapcsolódó nevet.

A szállítószék befogadóképessége:
a) maximum két felnőtt személy;
b) egy felnőtt és legfeljebb kettő, 10 éven aluli gyermek;
c) egy felnőtt, és egy 10 éven aluli gyermek esetén további egy darab kézipoggyász (például babakocsi) szállítható.

A kötélpálya szállítószékei fel- és leszállás közben is mozgásban vannak, ezért a Libegőt mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. A 10 éven aluli gyermek biztonságáért a felnőtt kísérő felel. A szállítószékek biztonsági korlátját a beszállást követően az utasnak teljes mértékben le kell hajtania és az utazás alatt azt végig lehajtva kell azt tartania. (A helyes használat a zugligeti völgyállomás külső fedett területén lévő bemutatószék segítségével kipróbálható.) A biztonsági korlátot a kiszállás előtt szintén az utasnak kell felemelnie.

Tilos belépni a forgalom elől elzárt műszaki területre! Ennek következtében az utazókat mindkét állomáson, minden esetben kiszállítják a székekből, és a visszaúthoz ismét sorba szükséges állni a felszállóhelyen.

Kézipoggyász, sí, szánkó, babakocsi, gyerekkerékpár szállítása

Minden, jeggyel rendelkező utas díjmentesen legfeljebb 1 darab 40×50×60 centiméter méretű, maximum 10 kilogramm tömegű kézipoggyászt, illetve 1 pár sílécet és síbotot vihet magával. Babakocsit – kézipoggyászként – kizárólag összecsukott állapotban, csak Teljes árú kétirányú jeggyel, vagy Diák kétirányú jeggyel rendelkező felnőtt utas szállíthat. 

A kézipoggyász méreténél nem nagyobb gyerekkerékpár vagy 1 darab szánkó a 10. életévét betöltött utas kézipoggyászaként szállítható. A fentieknél nagyobb méretű, tömegű és számú kézipoggyász vagy egyéb csomag (például kerékpár) még díjfizetés ellenében sem szállítható. A biztonságos utazás feltételeinek hiánya a poggyász szállítását és akár az utazást is meghiúsíthatja. Ebben az esetben a megváltott jegyet postai úton kérjük visszaküldeni az alábbi címre: BKV Zrt. Turisztikai szolgáltatási csoport 1980 Budapest Akácfa u. 15.

Tartósnak ígérkező vihar esetén a Libegő bezárhat akár egész napra is az üzemvezető döntése alapján.

November 1-je és március 31-e között (például kevés utas esetén) az üzemvezető dönthet úgy, hogy a Libegőt óránként („minden egész órakor”) indítja csak el.

A kötélpálya szállítószékein élőállat (például kisebb testű kutya) csak Teljes árú kétirányú jegy vásárlása esetén, a kézipoggyász méretét meg nem haladó, zárt szállítóeszközben szállítható. Az élőállat szállítása az azt vivő utas felelőssége, akinek biztosítania kell, hogy az utazás ideje alatt az állat semmilyen körülmények között sem szabadulhat ki. Ettől eltérni szigorúan tilos!

A Zugligeti Libegő állomásain nem szabad:
•  a nyitvatartási időn kívül tartózkodni;
•  engedély nélküli kereskedelmi tevékenységet folytatni;
•  bármilyen hirdetményt el- és kihelyezni;
•  zajkeltéssel vagy bármilyen tevékenyéggel másokat zavarni;
•  botrányosan és/vagy másokat megbotránkoztató módon viselkedni;
•  a beszállásra kijelölt helyen érvényes libegőjegy nélkül tartózkodni.

Utazás közben tilos:
•  dohányozni;
•  étkezni, italt fogyasztani;
•  a szállítószékek biztonsági korlátját felhajtani;
•  a szállítószékre vagy annak lábtartójára felállni, túlságosan előrehajolni;
•  a szállítószéket lengetni;
•  a szállítószékből szemetet, illetve bármilyen tárgyat ledobni, a pályát vagy tartozékait megrongálni.

Nem vehet részt az utazásban:
•  aki a beszállásnál nem tud érvényes jegyet felmutatni;
•  aki botrányosan és/vagy másokat megbotránkoztató módon viselkedik;
•  a 10 éven aluli gyermek Teljes árú kétirányú jeggyel rendelkező felnőtt kísérő nélkül;
•  a mozgásában erősen korlátozott, ittas vagy bódult állapotban lévő személy;
•  aki kézipoggyásznak nem minősülő tárgyat kíván magával vinni;
•  aki nem alkalmas a kézipoggyászának szállítására a Libegő kezelőinek megítélése szerint;
•  aki jégkrémmel, fagylalttal, poharas vagy felbontott, vissza nem zárható dobozos itallal stb. akar beszállni.

Kérjük, hogy a biztonságos utazás érdekében szíveskedjen betartani az UTAZÁSI FELTÉTELEKET, valamint követni a Libegőt kezelő munkatársak kéréseit. A feltételek megszegői szélsőséges esetben az utazásból kizárhatók. A károkozás minden esetben hatósági eljárást von maga után. Ennek következményeiért a BKV Zrt. nem vállal felelősséget.