BKV.hu

Információk

Tisztelt Munkavállalók!

 

A BKV Zrt. a megüresedett, tulajdonában lévő bérlakásait a munkavállalói részére – társasági munkaviszonyuk fennállásának időtartamára – bérbeadja pályáztatással. A hirdetésben szereplő bérlakásokra olyan munkavállalók pályázhatnak, akik a Társaságnál legalább 3 éve fennálló folyamatos munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkeznek, vagy olyan hiányszakmában foglalkoztatott munkavállalók, akiknek már a próbaidejük lejárt. (A bérlakás pályázat benyújtásának további feltételeiért kérjük szíveskedjenek elolvasni a Bérlakás bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok, Vezérigazgatói Utasítás menüpont alatt található 19/VU/2018. számú utasítás  (a továbbiakban: Utasítás) III. fejezet 2. pontját).

 

A megpályázható bérlakások aktuális listája a Bérbeadás, Bérlakás bérbeadás, Bérbeadó bérlakások menüpont alatt található, ahol a bérlakások címeire kattintva megtekinthetők a lakások legszükségesebb paramétereit tartalmazó adatlapok.

 

A bérlakásokra csak azok megtekintését követően van lehetőség pályázatot benyújtani, a megtekintési időpontot és a várható lakbéreket az adott bérlakásra vonatkozó adatlap tartalmazza!

 

A pályázatokat a szükséges egyéb dokumentumokkal együtt (a pályázati anyagok tartalmi követelményei az Utasítás III. Fejezet 3.4. pontjában kerültek felsorolásra) minden munkavállalónak a munkáltatói jogkör gyakorlójához kell benyújtania a lakások paramétereit tartalmazó adatlapon szereplő határidő betartásával.

A munkáltatók által  - sorrendiség megállapításával - továbbított pályázatokat társasági szintű Bizottság bírálja el, azaz dönt a Bérlő kijelöléséről  (Utasítás III. fejezet 3.5. pont). A nyertes pályázó részére ezt követően kerül a bérlakás kiutalásra, birtokbaadásra.

 

A bérlakás hirdetés a honlapról a benyújtási határidő lejártát követően törlésre kerül.

 

A megüresedett bérlakások paramétereivel, megtekintésével kapcsolatban a +36-1-461-6500/ 121-03-as mellékszámon, a kiutalással és pályázati anyagok benyújtásával kapcsolatban a 112-49-es mellékszámon lehet érdeklődni.