BKV.hu

Közúti-vasúti (villamos) vágányok építése, javítása

Eljárás száma T-422/18
Ajánlattételi határidő 2019-02-22 10:55:26

A BKV Zrt. az eljárást az EKR alkalmazásával folytatja le. Az eljárás közbeszerzési dokumentumai az EKR-ben (https://ekr.gov.hu) történő előzetes regiszt