Védőruha beszerzése

Eljárás száma: T-367/18
Ajánlattételi határidő: 2019-02-05 11:00:00

A BKV Zrt. az eljárást az EKR alkalmazásával folytatja le. Az eljárás közbeszerzési dokumentumai az EKR-ben (https://ekr.gov.hu) történő előzetes regisztrációt követően érhetők el.