BKV.hu

5 db Ganz csuklós villamos

BKV Zrt. 1/2017.

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
(a továbbiakban: Árverési Felhívás)
5 db Ganz csuklós villamos (a továbbiakban: Vagyontárgy)

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15., cégjegyzékszám: 01-10-043037, adószám: 12154481-4-44, csoportazonosító: 17781372-5-44; a továbbiakban BKV Zrt.) nyílt árverést (a továbbiakban: Árverés) ír ki az alábbi Vagyontárgyak elidegenítésére,melyek előzetes megtekintését a BKV Zrt. biztosítja.
A BKV Zrt. az Árverésre bocsátott Vagyontárgyakért jótállást nem vállal.

A Vagyontárgyak átvételével, esetleges rakodásával, szállításával felmerülő költségek minden esetben a licit nyertesét, azaz a vevőt (a továbbiakban: Vevő) terhelik.

A Vagyontárgyak megnevezése, adatai, kikiáltási ár (a továbbiakban: Kikiáltási Ár), licitlépcsők,  árverési biztosíték (a továbbiakban: Árverési Biztosíték), tárolási helyek, kapcsolattartók (a továbbiakban: Kapcsolattartó), árverés helyszíne, elérhetősége, indítási és lezárási időpontja, átadás-átvétel, szállítási, bontási lehetőségek

Az Árverés helyszíne a Vatera.hu online piactér - http://www.vatera.hu/listings/index.php?us=BKVZRT
A Vagyontárgyak Vatera.hu-n való megjelenése, jelen Árverési Felhívás megjelenési időpontját követő 2 (két) munkanapon belül érhető el.

Vagyontárgy megnevezése

1424 Ganz csuklós villamos

Adatok

Pályaszám: 1424, eszközszám 131100000360,
Üzembe helyezve: 1974.01.01.

Kikiáltási ár (bruttó)

1.480.000 Ft

Licitlépcső

5.000 Ft

Árverési Biztosíték

150.000 Ft

Jelentkezési határidő,
egyben az Árverési Biztosíték beérkezési határideje

2017. május 26. 24.00 óra

Tárolási hely

BKV VJSZ Kft. Budapest X. ker. Fehér út. 1/B.

Kapcsolattartó

Szöllősi Tibor mobil: 06-20-966-9382

Licit indul

2017. május 18. 12.00 óra

Licit zárul

2017. május 31. 12.00 óra

Átadás-átvétel

BKV VJSZ Kft. telephelye (Budapest X. Fehér út 1/B)

Elszállítási, bontási lehetőség

A vevőnek a BKV VJSZ Kft-vel kötendő külön megállapodása szerint

 

Vagyontárgy megnevezése

1474 Ganz csuklós villamos

Adatok

Pályaszám: 1474, eszközszám 131100000410,
Üzembe helyezés: 1978.01.01.

Kikiáltási ár (bruttó)

1.480.000 Ft

Licitlépcső

5.000 Ft

Árverési Biztosíték

150.000 Ft

Jelentkezési határidő,
egyben az Árverési Biztosíték beérkezési határideje

2017. május 26. 24.00 óra

Tárolási hely

BKV VJSZ Kft. Budapest X. ker. Fehér út. 1/B.

Kapcsolattartó

Szöllősi Tibor mobil: 06-20-966-9382

Licit indul

2017. május 18. 12.30 óra

Licit zárul

2017. május 31. 12.30 óra

Átadás-átvétel

BKV VJSZ Kft. telephelye (Budapest X. Fehér út 1/B)

Elszállítási, bontási lehetőség

A vevőnek a BKV VJSZ Kft-vel kötendő külön megállapodása szerint

 

Vagyontárgy megnevezése

1446 Ganz csuklós villamos

Adatok

Pályaszám: 1446, eszközszám 131100000382,
Üzembe helyezve: 1975.01.01.

Kikiáltási ár (bruttó)

1.480.000 Ft

Licitlépcső

5.000 Ft

Árverési Biztosíték

150.000 Ft

Jelentkezési határidő,
egyben az Árverési Biztosíték beérkezési határideje

2017. május 26. 24.00 óra

Tárolási hely

BKV Zrt. Angyalföld kocsiszín Budapest IV. ker. Pozsonyi utca 1.

Kapcsolattartó

Pozsgai István üzemvezető, tel: 461-6500/25530, +36703908472, email: pozsgaii@bkv.hu

Licit indul

2017. május 18. 13.00 óra

Licit zárul

2017. május 31. 13.00 óra

Átadás-átvétel

 • BKV VJSZ Kft. telephelye, Budapest X. Fehér út 1/B. (az odaszállítást a BKV Zrt. végzi)
 • A BKV Zrt. villamos pálya hálózatán elérhető, a vevő által megjelölt helyszín (az odaszállítást a BKV Zrt. végzi)

Elszállítási, bontási lehetőség

A BKV Zrt telephelyein nincs bontási lehetőség.

 • A vevőnek a BKV VJSZ Kft-vel kötendő külön megállapodása szerint
 • A vevő által megjelölt helyszín üzemeltetője és a vevő megállapodása szerint

 

Vagyontárgy megnevezése

1466 Ganz csuklós villamos

Adatok

Pályaszám: 1466, eszközszám 131100000402,
Üzembe helyezve: 1978.01.01.

Kikiáltási ár (bruttó)

1.480.000 Ft

Licitlépcső

5.000 Ft

Árverési Biztosíték

150.000 Ft

Jelentkezési határidő,
egyben az Árverési Biztosíték beérkezési határideje

2017. május 26. 24.00 óra

Tárolási hely

BKV Zrt. Angyalföld kocsiszín Budapest IV. ker. Pozsonyi utca 1.

Kapcsolattartó

Pozsgai István üzemvezető, tel: 461-6500/25530, +36703908472, email: pozsgaii@bkv.hu

Licit indul

2017. május 18. 13.30 óra

Licit zárul

2017. május 31. 13.30 óra

Átadás-átvétel

 • BKV VJSZ Kft. telephelye (Budapest X. Fehér út 1/B)
 • A BKV Zrt. villamos pálya hálózatán elérhető, a vevő által megjelölt helyszín

Elszállítási, bontási lehetőség

A BKV Zrt telephelyein nincs bontási lehetőség.

 • A vevőnek a BKV VJSZ Kft-vel kötendő külön megállapodása szerint
 • A vevő által megjelölt helyszín üzemeltetője és a vevő megállapodása szerint

 

Vagyontárgy megnevezése

1478 Ganz csuklós villamos

Adatok

Pályaszám: 1478, eszközszám 131100000414,
Üzembe helyezés: 1978.01.01.

Kikiáltási ár (bruttó)

1.480.000 Ft

Licitlépcső

5.000 Ft

Árverési Biztosíték

150.000 Ft

Jelentkezési határidő,
egyben az Árverési Biztosíték beérkezési határideje

2017. május 26. 24.00 óra

Tárolási hely

BKV Zrt. Angyalföld kocsiszín Budapest IV. ker. Pozsonyi utca 1.

Kapcsolattartó

Pozsgai István üzemvezető, tel: 461-6500/25530, +36703908472, email: pozsgaii@bkv.hu

Licit indul

2017. május 18. 14.00 óra

Licit zárul

2017. május 31. 14.00 óra

Átadás-átvétel

 • BKV VJSZ Kft. telephelye (Budapest X. Fehér út 1/B)
 • A BKV Zrt. villamos pálya hálózatán elérhető, a vevő által megjelölt helyszín

Elszállítási, bontási lehetőség

A BKV Zrt telephelyein nincs bontási lehetőség.

 • A vevőnek a BKV VJSZ Kft-vel kötendő külön megállapodása szerint
 • A vevő által megjelölt helyszín üzemeltetője és a vevő megállapodása szerint

 

Megtekintési lehetőség

 • a BKV VJSZ Kft. telephelyén tárolt villamosokat 2017. május 24-ig munkanapokon 7.00 órától 15.00 óráig lehet megtekinteni a kapcsolattartóval történt előzetes egyeztetés alapján.
 • a BKV Zrt telephelyén tárolt villamosokat 2017. május 17. és 2017. május 24. napján 8:00 és 12:00 óra között, a megadott Kapcsolattartó közreműködésével lehet megtekinteni.

 

A megtekintéskor személyesen egyeztethetnek a Kapcsolattartóval, tájékozódhatnak az átvétel körülményeiről, a Vagyontárgyak állapotáról, adataik egyezőségéről, esetleges hiányosságaikról, hibáikról.

 

Az Árverésen való részvétel, lebonyolítás, értékesítési dokumentumok:


A vevővel (a továbbiakban: Vevő), a BKV Zrt honlapján jelen Árverési Felhívás helyén közzétett mintaszerződés (a továbbiakban: Szerződés) kerül megkötésre. A szerződéskötésre a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, VII. ker. Akácfa u. 15. sz.) kerül sor, ahol a Vevőnek vagy a Vevő képviselőjének személyazonosságát, illetve képviseleti jogosultságát igazolnia kell.
Az Árverésen való részvételre, az Árverés lebonyolítására és a Vevővel történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok - jelen Árverési Felhívás BKV Zrt. honlapján való megjelenési helyén közzétett - „Árverési Szabályzat”-ban rögzítettek.

 

 

A BKV Zrt. adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója:


A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásai alapján történik. A BKV Zrt. az Árverési részvételhez kért adatokon felül egyéb adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg. A BKV Zrt. adatkezelése során, a megadott személyes adatokat kizárólagosan a Vevővel történő adásvételi szerződéskötéshez használja fel, és nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, harmadik félnek semmilyen formában nem ada át. A BKV Zrt. minden tőle elvárhatót megtesz a birtokába került adatok titokban maradásáért, az adatbiztonság követelményeinek teljesítéséért, azonban nem tud felelősséget vállalni az adatok esetleges vis maior esemény miatti nyilvánosságra kerüléséért.

Várjuk Árverésünkön való részvételüket!

 

Budapest, 2017 május 11.                                                                                    

 

                                                                                                                                                             BKV Zrt
Értékesítési Csoport