BKV.hu

I. 10

Mozgásban Magazin - A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság negyedéves magazinja

Lapigazgató: Dr. Székelyné Pásztor Erzsébet

Szerkesztőség: 1980 Bp. VII., Akácfa u. 15., Kiadja a BKV Zrt. 1980 Bp. VII., Akácfa u. 15. ,

A szerkesztőbizottság tagjai: Buday Ágota, Gulán András, Káplár Zsófia, Molnár György, Nagy Mónika, Nemecz-Novák Zsuzsanna, Szirbek-Gucsi László

A legutóbbi módosítás ideje: 2024.01.29.