BKV.hu

I. 9.


A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

A legutóbbi módosítás ideje: 2013. 12. 04.