BKV.hu

I. 8.


A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

A legutóbbi módosítás ideje: 2013. 12. 04.