Játékszabályzat

100 próba

Részvételi feltételek és játékszabályzat

 

  • A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője és lebonyolítója a BKV Zrt. (Cg.;01-10-043037 székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 15.) továbbiakban „Szervező”.

 

  • A Játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet minden, Magyarországon tartózkodási címmel vagy állandó lakhellyel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: „Játékos” a sorsolást követően „Nyertes”), aki a Játék időtartama alatt eleget tesz a Játék kiírásában foglalt feltételeknek.
Fontos! Minden részt vevő személy csak 1 db pecsétgyűjtő füzettel nevezhet a sorsolásra!

 

  • A Játék időtartama, leírása illetve menete

A „100 próba” nevű játékban egy pecsétgyűjtő füzetbe (továbbiakban: gyűjtőfüzet) kell meghatározott számú (100 db) pecsétet összegyűjteni a játékosoknak 2015.03.01. és 2015.10.01. között. A gyűjtőfüzet letölthető a BKV honlapjáról, illetve nyomtatott formában is elérhető a pecsétgyűjtő helyszíneken. Meghatározott időpontokban ugyanitt szerezhetőek be a pecsétek is. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Játék tisztasága érdekében egy Játékos csak egy darab füzetet pecsételtethet! A megfelelően kitöltött (személyes adatok), 100 pecsétet tartalmazó gyűjtőfüzeteket 2015. szeptember 1. és október 1. között lehet leadni az alábbi címeken:

  • BKV Ügyfélszolgálat (Talált tárgyak), 1072 Budapest, Akácfa utca 18. (nyitva tartás hétfő: 8.00-20.00, kedd, szerda, csütörtök: 8.00-17.00, péntek: 8.00-15.00, hétvégén zárva)
  • BKV múzeumok: Városi Tömegközlekedési Múzeum, 2000 Szentendre, Dózsa György út 3. (közvetlenül a HÉV végállomás és a Volán pályaudvar mellett - 2015.04.01-jén nyit!) vagy Földalatti Vasúti Múzeum 1052 Budapest, Deák tér aluljáró Mindkét múzeum hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között tart nyitva.

Sorsolás és a nyeremény átadása

A Játék nyereményeit 2015. október 18-án megrendezésre kerülő Cinkotai Autóbuszgarázs nyílt napi ünnepségén (Budapest XVI. kerület, Bökényföldi út 122.) sorsoljuk ki.
A szerencsés Nyertes a nyereményt személyesen átveheti a fentebb említett rendezvényhelyszínen, illetve a Szervező a Játék lezártát követő 5 munkanapon belül kiértesíti a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül a Nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezővel azonosítása és nyereménye átvétele céljából.
Amennyiben a Nyertes nem veszi át nyereményét a fentebb említett helyszínen vagy legkésőbb 2015. november 30-ig a BKV Székházban (cím: 1072 Budapest, Akácfa utca 15. V. emelet 513-as szoba), úgy elveszíti jogosultságát a Játék keretében kisorsolásra kerülő nyereményre, helyébe tartaléknyertes lép. A Szervező a hátrahagyott nyeremény(ek) felosztására pótsorsolást szervez, amelyet 2015. december 2-án tart meg. Ennek eredményéről a tartaléknyertest a pótsorsolást követő 5 munkanapon belül tájékoztatja, majd az értesítés után a Nyertesnek 10 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezővel azonosítás és a nyeremény átvétele céljából.
Mindkét esetben a nyeremény átvételéhez azonosítás szükséges!

 

Nyeremény

10 db különleges ajándékcsomag, amely egyenként tartalmaz 1 fő + 1 fő kísérő számára telephely-látogatási lehetőséget is. A látogatás részleteiről a sorsolást követően értesülhetnek. Fel kell hívnunk azonban a figyelmüket, hogy a telephely-látogatás során lehetnek olyan helyszínek, ahol nem megoldott az akadálymentesítés, illetve a részvétel minden esetben saját felelősségre történik.
A megfelelően kitöltött pecsétgyűjtő füzet leadásakor apró ajándékkal kedveskedünk minden Játékos számára.
A nyeremény utáni esetleges adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg. Minden egyéb felmerülő költséget (pl. a pecsétgyűjtő vagy a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékos köteles viselni. A nyeremény sem készpénzre, sem pedig egyéb nyereményre vagy kedvezményre a Játék keretében át nem váltható.

 

Pecsétgyűjtő helyszínek és időpontok


Időpontok

Végállomások

Javasolt autóbusz járatok

Kapható pecsét

2015. 03.14., 04.11., 05.09., 06.06., 07.04., 08.01., 08.29., 09.26., szombat 9.00-18.00 óra

Hűvösvölgy

II. Hűvösvölgy buszvégállomás

29; 57; 63; 64; 157; 157A; 164; 257- busz

5 pecsét

Örs Vezér tere - Dél, kőbányai oldal

X. Budapest, Örs vezér tere déli rész, kőbányai oldal

32; 67; 85; 85E; 97E; 100; 161; 161A; 168E; 169E; 176E; 261E; 276E; 277- busz

5 pecsét

2015. 03.21., 04.18., 05.16., 06.13., 07.11., 08.08., 09.05., szombat 9.00-18.00 óra

Békásmegyer, Csobánka tér

III. Budapest, Csobánka tér

143; 160; 186; 243 - busz

5 pecsét

Bosnyák tér

XIV. Budapest, Bosnyák tér

110; 112; 239 -busz

5 pecsét

2015. 03.28., 04.25., 05.23., 06. 20., 07.18., 08.15., 09.12., szombat 9.00-18.00 óra

Boráros tér

IX. Boráros tér

23; 23E; 54; 55; 212- busz

5 pecsét

Újpest-központ

IV. Budapest, Árpád út

147; 170; 220 - busz

5 pecsét

2015. 04.04., 05.02., 05.30., 06.27., 07.25., 08.22., 09.19., szombat 9.00-18.00 óra

Káposztásmegyer, Szilas-Patak

IV. Káposztásmegyer, Szilaspatak

20E; 126; 126A; 296; 296A

5 pecsét

Újpalota, Szentmihályi u.

XV. Budapest, Szentmihályi út

96; 175; 196; 196A; 296 - busz

5 pecsét

BKV Múzeumok

Nyitva tartás

 

1.

Deák téri Földalatti Vasúti Múzeum

1052 Budapest, Deák tér aluljáró

hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között

20 pecsét

2.

Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum

2000 Szentendre, Dózsa György út 3.

2015.04.01-jén nyit! Hétfő kivételével minden nap 10 és 17 óra között

20 pecsét

Nyílt napok

 

 

 

Autóbusz, Trolibusz járműtelep megnevezése

Címe

Időpontja

 

3.

Nyitó rendezvény

Hősök tere

2015. március 1. 10.00-12.00

20 pecsét

4.

Kelenföldi Autóbuszgarázs

Budapest XI. kerület Hamzsabégi u. 55.

2015. április 26.

10 pecsét

5.

Óbudai Autóbuszgarázs

Budapest III. kerület Pomázi u. 15.

2015. május 31.

10 pecsét

6.

Dél-pesti Autóbuszgarázs

Budapest, 1194 Budapest, Méta utca 39.

2015. szeptember 6.

10 pecsét

7.

Kőbányai Troli telephely

Budapest, 1101 Zách utca 8.

2015. szeptember 27.

10 pecsét

 

 

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a végállomásokon csak megadott szombatonként 9.00-18.00 óra közt van mód pecsétgyűjtésre. Hétvégén a buszjáratok ritkábban közlekedhetnek, kérjük, figyeljék a menetrendeket!

A jelentkezéshez szükséges adatok megjelenítése:
Név……
Szül. adatok:………
Cím:………
Telefonszám:……………….
E-mail cím:……………

 

  • A Játékban történő részvétel visszavonása a Játékosok által

A Játékos a Játék időtartama alatt bármilyen indokolási kötelezettség nélkül visszavonhatja részvételi szándékát a busz100@bkv.hu e-mail címre elküldött nyilatkozatával. Ebben az esetben a Játékos a sorsolásban nem vesz részt.

  • Adatkezelés, adatvédelem

A Játékos tudomásul veszi, hogy adatait a Szervezőnek adja meg. A Játékos által rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a beazonosíthatóság és a Nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel miatt használjuk. A Játékban résztvevők feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (név, email-cím, cím, telefonszám) a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára felhasználja. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a - fenti módon történő – nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulása önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett – információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja szerinti - hozzájárulása. A Játékos által megadott személyes adatokat a Szervező kizárólag saját rendszerében 5 évig tárolhatja. A Szervező, mint adatkezelő gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Az adatokat csak a Szervező jogosult megismerni. A Szervező biztosítja a Játékost, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra. A Szervező lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy a Játékosról nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is. A nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Játékos úgy dönt, hogy a hozzájárulását visszavonja, ebben az esetben a résztvevő nevét és minden személyes adatát az érintett az Infotv. 14. § c) pontja alapján kérheti, Társaságunk az Infotv. 17. § (4) bekezdése alapján zárolhatja a személyes adatot, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Amenyiben a jelen adatvédelmi tájékoztatással kapcsolatban kérdése, észrevétele van, kérjük, írjon a busz100@bkv.hu e-mail-címre.

  • Információ a Játékról

A Játékkal kapcsolatos további, részletes információkkal kapcsoaltban érdeklődhet a busz100@bkv.hu email címre küldött üzenetben. A jelen Játékszabályzat megtalálható a www.bkv.hu internetes oldalon, illetve a nyereményjáték ideje alatt elérhető https://www.facebook.com/bkvzrt  oldal alatt.  A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja. A Szervező jogosult továbbá jelen Játékszabályzatot a www.bkv.hu honlapon történő közzététellel bármikor módosítani.

  • Egyéb

A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát. A Játékban való részvételnek nem feltétele a Szervező szolgáltatásainak igénybevétele.

Budapest, 2015. március 1.