Talaj- és vízbetörés az épülő 4-es metró Rákóczi téri állomásánál

A vizsgálatok befejeződtek, nincs veszély, személyi sérülés nem történt

Talaj- és vízbetörés történt 2008. április 8-án este a 4-es metró Rákóczi téri állomásához kapcsolódó déli pajzsfogadó alagút építési munkálatai során. Személyi sérülés nem történt, a szakemberek azonnal értesítették az illetékes hatóságokat, a szükséges vizsgálatokat lefolytatták, az épülő alagútszerkezetet pedig megerősítették. A talajvízszint este tíz órára visszaállt az eredeti állapotára.

Az előzetes találgatásokkal ellentétben nem főnyomócsőbe ütköztek a metróépítők, hanem egy előre nem látható, néhány méter átmérőjű talajvízréteg - és ezzel együtt járó homokos, kavicsos szerkezetű talaj - tört be az épülő alagútszakaszba. A próbafúrások eredményét a kivitelező előzetesen kiértékelte, amely alapján sem a vízveszély, sem a tapasztalt homokstabilitási probléma nem volt előre jelezhető.

Az alagútszakasz a később az állomásszerkezetbe érkező alagútépítő pajzsok fogadását segíti majd. A betörés a földfejtési munkálatok befejeződését követően történt néhány perccel este nyolc után a vékony agyagréteg megcsúszásának következtében. Az emberek és gépek mentését követően a helyszínen lévő mentési munkaanyag felhasználásával az alagútszerkezetet a szakemberek megerősítették, a keletkezett nyílást mentési anyaggal és lőtt betonnal biztosították. Az elkészült alagútban, illetve a megrekedt talajvízréteg közelében statikai sérülés nem történt. A talajvízszint kevéssel este tíz óra után visszaállt az eredeti állapotára, az újabb vizsgálatok megállapították, hogy az ún. süppedési horpa (megsüllyedt terület) határain túl talajmozgás nem történt.

A talajvízbetörés nem új keletű a metróépítések esetében, hasonló problémák adódhatnak bármely beruházásnál. A kivitelező felkészült az ilyen váratlan eseményekre, ennek volt elsősorban köszönhető, hogy nem történt személyi sérülés. Az épületek közelében, illetve az épületek alatt teljesen más technológiával, jóval lassabban, pajzsos módszerrel épülnek az alagutak, az esetleges mozgásokat ott milliméteres pontossággal azonnal jelezni lehet a folyamatos méréseknek köszönhetően. A keletkezett kár összegét jelenleg vizsgálják.

Mivel az alagútban nem keletkezett kár, a talaj- és vízbetörés, illetve ennek hozzávetőleg egy hetes helyreállító munkálatai a projekt ütemtevére nincsenek hatással.