Gördülő játszóház – BKV Rajzpályázat 2021

  • 2021-02-26 07:59:39

Gördülő játszóház – BKV Rajzpályázat 2021

 

 

A BKV „Gördülő játszóház” címmel alkotói pályázatot hirdet! Segíts rajzoddal „felöltöztetni” a BKV játszóházzá átalakított duplacsuklós Van Hool AGG 300 típusú autóbuszát.

 

A pályázat célja, hogy a kicsik fantáziájának, alkotótehetségének segítségével a játszóbusz külső felületét olyanná alakíthassuk, amely valóban tükrözi a gyermekek elképzeléseit arról, milyennek látják a színes, vidám városi forgatagot és benne elsősorban a közösségi közlekedést. A BKV és a közösségi közlekedés témában készült festett vagy rajzolt, kötetlen stílusban készült alkotásokat várunk a pályázatra.

 

Témák:

4 évszak – egész évben közlekedünk

Álomjárat – ha én tervezném a kedvenc járművemet...

Unokáink is fogják látni - hogyan közlekedünk 100 év múlva

 

Korcsoportok:

I.       Óvodások (3-7 évesek)

II.      1-4. osztályosok

 

A pályamunkákat A/4-es méretben várjuk, elkészítésükhöz bármilyen technika (grafit- vagy színes ceruza, zsírkréta, filctoll, tempera, vízfesték, stb.) használható.

 

Minden alkotó kategóriánként csak egy művel nevezhet a pályázatra!

 

A pályamunkák beérkezési határideje: 2021. március 31. 12:00 óra.

 

Nevezni a pályaműről készített fotó és a BKV honlapján (www.bkv.hu) található kinyomtatott, aláírt, szkennelt/fotózott nyilatkozat egyidejű beküldésével lehet, amely egyúttal hozzájárulás ahhoz, hogy a BKV Zrt. kiadványaiban, felületein a későbbiekben térítésmentesen felhasználja a beküldött munkát, illetve nyilatkozat arról, hogy törvényes képviselői hozzájárulással történt a nevezés és a részvétel. A dokumentum továbbá adatkezelést érintő nyilatkozatot is tartalmaz. A nyilatkozat megküldése hiányában a nevezés érvénytelen.

A műveket a rajzpalyazat@bkv.hu e-mail címre várjuk beszkennelve vagy befotózva (JPG formátum, minimum 3500 pixel széles).

 

A tárgyban szerepeljen: Gördülő játszóház Rajzpályázat/téma; a fájlnév legyen a pályázó neve és életkora, a kísérőlevélben pedig szerepeljen az alkotó neve, kora, illetve a törvényes képviselőjének elérhetősége (telefonszám, e-mail cím, lakcím).

 

A legjobb munkákat akár a Játszóbusz külső felületén is láthatják majd az érdeklődők, valamint a díjazottak különleges BKV-s ajándékcsomagot kapnak. A beérkezett rajzokat a BKV Zrt. Társasági Kapcsolatok Iroda munkatársaiból álló zsűri értékeli. A zsűri döntése végleges, az ellen jogorvoslati lehetőséggel nem lehet élni.

 

A zsűri által kiválasztott rajzokat Társaságunk Facebook oldalán (BKV Zrt. | Facebook) is közzétesszük. A legtöbb „lájkot” kapó rajz alkotója az elsők között próbálhatja majd ki a BKV Játszóbuszát, illetve közönségdíjjal jutalmazzuk. A beérkezett művekre 2021. április 6-ától április 16-án 12:00 óráig lehet majd szavazni Társaságunk említett közösségi média oldalán.

 

A díjazottakat e-mailben értesítjük, illetve nevüket honlapunkon, Facebook oldalunkon is megjelentetjük. Érdeklődni a rajzpalyazat@bkv.hu e-mail címen lehet.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a díjak darabszámát meghatározza.

 

A nyerteseket e-mail-ben értesítjük, a díjazottak nyereményét postán juttatjuk el. A díjazottak neve és művei az eredményhirdetés után megtekinthetőek lesznek a BKV Zrt. honlapján (www.bkv.hu) és Facebook-oldalán.

 

Szerzői jogok:

A pályázati kiírás mellékletét képező jognyilatkozat aláírásával és visszaküldésével a pályázó és törvényes képviselője (a továbbiakban: törvényes képviselő) a jelen pontban írt szerződéses feltételeket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.  

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV Zrt.) és a törvényes képviselő között a fentiek alapján a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján felhasználási szerződés jön létre a beküldött pályamű tekintetében. Az így létrejött felhasználási szerződést a jelen pályázati kiírás és a törvényes képviselő jognyilatkozata együtt képezi, melyek egymástól elválaszthatatlanok és ami így írásba foglaltnak tekintendő. A felhasználási szerződés hatályba lép a pályázó pályaműve és a megtett jognyilatkozat BKV Zrt. részére történő megküldésével. Az így létrejött felhasználási szerződés határozatlan időre szól.

A felhasználási szerződés létrejöttével a törvényes képviselő kifejezett korlátlan, kizárólagos és térítésmentes felhasználási jogot biztosít a pályamű (vagy azonosítható részei) tekintetében a BKV Zrt. számára.

Ennek keretében a BKV Zrt. jogosulttá válik a pályaművet (vagy annak azonosítható részét) a nyilvánossághoz közvetíteni, átdolgozni, többszörözni, terjeszteni, illetve harmadik személy részére átruházni, a jelen tartalom szerinti továbbfelhasználás jogának biztosításával. A felhasználási jog biztosítása magában foglalja a pályamű (vagy azonosítható része) címének sajátos felhasználási jogát is. A pályamű (vagy azonosítható részének) többszörözése pedig magában foglalja a pályamű kép- vagy hangfelvételen történő rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is. A törvényes képviselő tehát a felhasználási szerződéssel hozzájárul ahhoz, hogy a pályamű (vagy azonosítható része) – a pályázó nevének feltüntetésével – szakmai kiadványokban, oktatási anyagokban vagy a BKV Zrt. járművein vagy egyéb nyilvános felületein – így különösen, de nem kizárólagosan a közösségi média oldalain vagy kiállításon szerepeljen – vagy más módon felhasználásra kerülhessen.

A jognyilatkozat aláírásával a törvényes képviselő nyilatkozik, hogy a pályamű (vagy azonosítható része) más pályázaton nem vett részt, az szerzői jogi korlátozásoktól mentes, továbbá, hogy azt a gyermek saját maga készítette.

 

A felhasználási szerződés tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók. Felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni a felek, egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai az irányadók.

A felhasználási szerződés megszűnik azon pályaművek tekintetében, amelyek további felhasználásáról a zsűri a beérkezést követően 2021. április 30. napjáig nem dönt.

Egyéb esetben a felek a felhasználási szerződés 30 napos rendes felmondás jogát kötik ki.

A pályaművek vissza nem kérhetők.

A felhasználási szerződés tekintetében információ az alábbi elérhetőségen kérhető:

sajto@bkv.hu

 

 

Nagy örömmel várjuk a pályamunkákat!

 

Üdvözlettel:

 

BKV Zrt.