BKV.hu

Az ELEKTRA BUDAPEST projekt rövid leírása

Az ELEKTRA Budapest egy elektronikus, intelligens jegy- és bérletrendszer, melyet a BKV Zrt. - a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat egyetértésével - kíván megvalósítani, valamennyi általa üzemeltetett közösségi közlekedési eszközén. A rendszer, a viteldíjak lerovására, a kedvezmények nyilvántartására kétféle díjhordozó használatát tervezi:

Bérletek:
tartós, műanyagalapú dual interfészes chipkártyák, amelyek a gyakori utasok számára, személyi adatokkal feltölthetően, utazási kedvezmények igénybevételére és egyéb szolgáltatások (pl. parkolás stb.) fizetésére is alkalmasak. A bérletek személyzettel ellátott pénztárakban és egyéb szolgáltatóknál válthatók, feltöltésük automatáknál is lehetséges.

Jegyek:
papíralapú, anonim chipkártyák az eseti utasok számára, melyek automatákból vásárolhatók, és ugyanott többször feltölthetők.

A viteldíjhordozók kezelése a metró és HÉV vonalakon az állomásokon, az autóbusz, villamos és troli vonalakon a járműveken történik. A kezelés minden esetben érintésmentes. Az elektronikus jegyrendszer bevezetésével egy időben a metróállomásokon mechanikai kapukat tesznek a be- és kijáratoknál, melyek csak érvényes jegyek vagy bérletek kezelését követően engedélyezik az áthaladást.

A jegykezelők tranzakciós adatait az állomásokon, illetve járműveken elhelyezett adatgyűjtők juttatják el az ágazati, majd a társasági központi számítógép rendszerbe. Az állomási adatgyűjtők on-line rendszerben működnek a központtal, míg a fedélzeti adatgyűjtők információ tartalmának kiolvasása üzemszünetben, a garázsokban illetve kocsiszínekben történik. A központi információk és utasítások ugyanezen az úton jutnak a jegykezelőkbe (kártyaletiltások, tarifamódosítások, operatív intézkedések stb.). A viteldíjhordozók ellenőrzése a metróvonalakon a kapuknál automatikusan, a többi közlekedési ágazatban elektronikus készülékekkel felszerelt ellenőrök révén valósul meg. Az ELEKTRA Budapest rendszer bevezetését fokozatosan tervezzük az alábbiak szerint:

1. Bevezetés a metróvonalakon, az összes bérlet cseréje
2. A rendszer kiterjesztése a HÉV vonalakra
3. A rendszer kiterjesztése a teljes hálózatra
4. Teljesítmény arányos tarifarendszer bevezetése

A projekt tervezett átfutási ideje a szerződéskötéstől a teljes rendszer üzembe helyezéséig: 3 év.
2005. I. félév végi szerződéskötést feltételezve, 2006. I. negyedévében az első fázis megvalósítható. Célkitűzés, hogy a PILOT projekt (egy vonal) 2005. decemberére elkészüljön.


A projekt finanszírozása

A beruházást vállalkozói tőkebevonással tervezi a BKV Zrt. , BOT projekt keretében (BUILD OPERATE & TRANSFER). A projekt a nyertes pályázó, saját maga által finanszírozott beruházásával valósul meg. A pályázó meghatározott ideig üzemelteti a rendszert, amelyért BKV Zrt. fix összegű rendelkezésre állás alapú díjat fizet. Az üzemeltetési díjban a BKV Zrt. a folyamatos üzemeltetési költségeken felül, vállalkozónak megfizeti a beruházás költségeit, annak kamataival együtt, illetve az amortizációs költségeket annak érdekében, hogy a rendszer műszaki állapota folyamatosan megújítható legyen.
A tervezett üzemeltetési idő 10-15 év. A becsült beruházási költség 15-20 mrd Ft. Az üzemeltetési idő leteltével a rendszer a BKV Zrt. tulajdona lesz.


A vállalkozó kiválasztása

A BOT projekt vállalkozóját közbeszerzési eljárás keretében választjuk ki, az "Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárás" (Kbt. 15. Cím) előírásai szerint.

Az eljárás főbb lépései:

Előzetes tájékoztató hirdetmény közzététele (2004.dec. 4.)
Vállalkozók szándéknyilatkozatainak megtétele (2005. jan. 05.)
BKV Zrt. Igazgatóság határozata a projektről (2005. jan. 11.)
Fővárosi Kabinet ülés jóváhagyása (2005. jan. 31.)
Részvételi felhívás és dokumentáció megküldése a részvételi szándékot jelzett vállalkozóknak, részvételi ajánlatok
benyújtása, kiértékelése, a részvételi szakasz lezárása. (2005. febr. 04. - ápr. 05.)
Ajánlati felhívás és dokumentáció megküldése részvételi szakaszban kiválasztott vállalkozóknak, ajánlatok benyújtása,
tárgyalások folytatása az ajánlattevőkkel, szerződéskötés a nyertes vállalkozóval. (2005. ápr. - jún. 30.)
Megvalósítás (2005. augusztustól)


Az ELEKTRA Budapest rendszer bevezetésétől várható előnyök:

A korszerű díjbeszedő rendszerekkel szerzett nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bevezetendő rendszertől az alábbi előnyök várhatók:

  • Növekszik az utasok száma. (A teljesítmény-arányos tarifarendszer, a többfunkciós kártya vonzóbbá teszi egyes rétegek számára a közösségi közlekedés használatát)
  • Csökken a jegy nélkül utazók száma. (Az új tarifarendszer hatására nő a bérletes utasok száma, valamint a jegyet váltók száma, ill. megtörténik a metróperonok zárttá tétele.)
  • A fentiek együttes hatására növekszik a bevétel.
  • Az utasok időbeli és térbeli eloszlásáról hiteles információk keletkeznek. Ennek birtokában lehetőség van a járműpark dinamikus átcsoportosítására, mellyel költségmegtakarítások érhetők el, illetve a szolgáltatás színvonala növelhető.
  • A kedvezménnyel, illetve ingyen utazókról keletkező statisztikák megalapozzák az árkiegészítések korrekt meghatározását.
  • További előnyök várhatók a rendszer bevezetésétől, ha a rendszerhez külső szolgáltatók is csatlakoznak.
  • A rendszer biztosítja a BKSZ létrehozásának egyik fő alapfeltételét, a szolgáltatók közötti elszámolás megoldását.

Budapesti Közlekedési Részvénytársaság