Pályázati felhívás ingatlanok értékesítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ingatlanok értékesítésére

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) (továbbiakban: Kiíró) nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi ingatlanok értékesítésére.

 

Sor-szám

Település

Fekvés Helyrajzi szám

Megnevezés

Terület (m2)

Ajánlati biztosíték

(Ft)

1.

Budapest

Bp. V. ker. Irányi utca 18. (Veres Pálné u. 10) hrsz:24003/0/A/7

üzlethelyiség

69

2.000.000,-

2.

Budapest

Bp. XIII. ker. Madridi u. hrsz: 26546/2

ipartelep

5114

3.000.000,-

3.

Budapest

Bp. XIII. ker. Kresz Géza utca 1. hrsz.: 25070/8/A/1

szálloda*

754

11.000.000,-

*A bérlőnek elővásárlási/előbérleti joga van

 

A pályázat beadásának helye, határideje ingatlanonként egységesen:

BKV Zrt. 1980 Budapest, Akácfa utca 15., 311. sz. helység

2018. június 27-én, szerdán 9-1200 óra között

A pályázat nyelve: magyar

A pályázaton való részvétel feltételeit, az ingatlan jogi helyzetének bemutatását a „Részletes Pályázati Kiírás” tartalmazza. A pályázaton való részvétel egyik további feltétele az ajánlati biztosíték megfizetésén túl a Részletes Pályázati Kiírás saját néven történő megvásárlása ingatlanonként 10.000,- Ft+Áfa vételáron.

A Részletes Pályázati Kiírás vételárát átutalással kell teljesíteni a BKV Zrt. Magyar Kereskedelmi Banknál vezetett 10300002-20107996-00003285 számú számlájára a dokumentáció átvételét megelőző napig, az átutalásnál közleményként kerüljön feltüntetésre az adott ingatlan helyrajzi száma „hrsz: …(szám)…” formában.

A dokumentáció a BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15., 310. sz. helyiségében 2018. május 23-tól 2018. június 26-ig átvehető naponta 10-1200 óra között, az átvétel előtt be kell mutatni a 10.000,- Ft+ÁFA átutalásának bizonylatát.

Pályázni (vagyis a részletes pályázati kiírást megvásárolni, ajánlati biztosítékot befizetni, a pályázatot a megadott határidőben benyújtani) ingatlanonként külön kell, de lehetősége van egy pályázónak több ingatlanra is külön-külön pályázatot benyújtani.

A pályázati eljárással, jelentkezéssel és a Részletes Pályázati Kiírás megvásárlásának lehetőségével kapcsolatban további információval szolgál: Jancsó Antal Béla (tel.: 36-1-461-6500/11147, e-mailcím: jancsoab@bkv.hu) munkanapokon 9-15 óra között.

Második fordulóra (licitálásra) kerül sor, ha a legmagasabb és az azt követő ajánlati ár közötti különbség nem haladja meg a 10%-ot.

Kiíró a Pályázati Felhívást indoklás és költségtérítés (kivételt képez a megvásárolt dokumentum árának kamatnélküli visszafizetése) nélkül egészben vagy egyes ingatlanok vonatkozásában visszavonhatja. Kiíró a Pályázati Felhívást és a Részletes Pályázati Kiírást kiegészítheti, illetve módosíthatja, visszavonhatja a pályázat beadási napját megelőző napig. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül egészben vagy egyes ingatlanok vonatkozásában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Budapest, 2018. május 22.                 BKV Zrt.