Mexikói út 3 m2 fülke

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS
Megjelenés ideje: 2013. 10. 2.
Lejárat: 2013. 11. 04.

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

 

A bérbeadás tárgya:

 

Budapest XIV. kerület Mexikói úti közlekedési csomóponton mintegy 3 m2 területű fülke. A bérbeadás tárgyát kizárólag a fülke képezi, az azt jelenleg elhatároló portál harmadik személy tulajdonát képezi!

 

A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt „Bérleti szerződés minta” szerint, határozatlan idejű szerződéssel történik.

 

A bérlemény kialakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet, teljes költsége az ajánlattevőt/bérlőt terheli, bérbeszámítási lehetőség nélkül.  

 

A portál esetleges elbontása kitolhatja a megkötött bérleti szerződés hatálybalépésnek idejét.

 

Szeszesital árusítása tilos!

 

Közművek: Ajánlatkérő közmű hozzáférést nem biztosít.

                  

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

 

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

 

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2013. november 4-én 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.

 

Kérjük, hogy ajánlatukat a „Pályázati adatlap és nyilatkozat”-on tegyék meg.

 

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett ajánlattevőket.

 

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2013. november 5-én 10.00 óra.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

 

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, 11462-es telefonszámon adnak.

 

 

 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.

 

 

 

 

Leírás: DSC01150