Lehel tér 3,5 m2

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS
Megjelenés ideje: 2013. 10. 2.
Lejárat: 2013. 11. 04.

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt pavilont.

 

A bérbeadás tárgya:

 

A METRO É-D-i vonal Lehel téri metróállomás peronszintjén található pavilon 3,5 m2 alapterülettel. A pavilonban élelmiszer és szeszesital árusítására nincsen lehetőség.

 

Elsősorban szolgáltatási tevékenységet végző ajánlattevők jelentkezését várjuk.

 

A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt „Bérleti szerződés minta” szerint, az energia (csak elektromos áram van a pavilonban) ellátás biztosítása külön megkötött szerződés alapján történik.

A bérlemény kialakításának teljes költsége az ajánlattevőt terheli, bérbeszámítási lehetőség nélkül. A pavilon felújítása, arculatának kialakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.

 

A tevékenységi kör megválasztásánál kötelező figyelembe venni az „Utasítás a metró és MFAV utasforgalmi területeinek aktív részvételű kereskedelmi célú igénybevételére” tárgyú utasítás 53./ pontját, amely utasítás a honlapon megtekinthető.

 

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

 

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

 

 

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2013. november 4-én 12 óráig lehet benyújtani, egy példányban.

 

Kérjük, hogy ajánlatukat a „Pályázati adatlap és nyilatkozat”-on tegyék meg.

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet az ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

 

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11462, 11069-es telefonszámon adnak.

 

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2013. november 5-én 10 óra.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.