H5 HÉV vonal Békásmegyer állomás peronján 30 m2 TERÜLET

  • 2014-02-05 08:52:59

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS

megjelenés ideje: 2014. 02. 04.

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

 

A bérbeadás tárgya:

 

H5 HÉV vonal Békásmegyer állomás peronján 30 m2 TERÜLET.

 

A bérbeadás tárgyát kizárólag a terület képezi, az ott jelenleg elhelyezkedő pavilon harmadik személy tulajdonát képezi!

 

A bérleti jogviszony létesítése a BKV Zrt. honlapján megtekinthető „Bérleti szerződés minta” szerint történik, öt éves, határozott futamidejű szerződéssel.

 

A bérlemény kialakításának teljes költsége az Bérlőt terheli, bérbeszámítási, megtérítési lehetőség nélkül.

Megtérítési igényt Bérlő a szerződés megszűnése esetén támaszthat.  A felépítmény elhelyezése, kialakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.

 

A területen lévő felépítmény esetleges elbontása kitolhatja a megkötött bérleti szerződés hatálybalépésnek idejét.

 

A tevékenységi kör megválasztásánál kötelező figyelembe venni a „HÉV területeinek aktív részvételű kereskedelmi célú igénybevételére” tárgyú utasítás 49./ pontját, amely utasítás a honlapon megtekinthető.

 

Szeszesital árusítása tilos!

 

Közművek: Elektromos energia (3*36A) és víz-csatorna (igénybe vehető mennyiség 0,5 m3/nap) igénybevétele külön szerződés alapján történik.

 Eredményes pályázat esetén, a nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérő között létrejövő bérleti jogviszony során, Bérlőt terhelik a víz-, csatorna-, energia-, fűtés-, és hulladékszállítási, stb. díjak is.

A megfelelő műszaki feltételek esetén, a közművek esetleges bővítése a Bérlő feladata, saját költségén, megtérítési igény lehetősége nélkül.

 

                  

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk.

Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

 

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

 

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. március 3-án 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. március 4-én 10.00 óra.

 

Kérjük, hogy ajánlatukat a „Pályázati adatlap és nyilatkozat”-on tegyék meg.

 

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett ajánlattevőket.

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

 

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, 11462-es telefonszámon adnak.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.

 

 

Leírás: D:DokumentumokMunka2006 KépekVegyesBékásmegyerBKV 018.jpg