Ferenciek tere 3.szám alatti épületben levő helyiség

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS
Megjelenés ideje: 2013. 10. 2.
Lejárat: 2013. 11. 04.

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

A bérbeadás tárgya:

Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 3. (Bp. V. Károlyi Mihály u. 3.) szám alatti épület átjáróházi udvarában lévő helyiség 19 m2 alapterülettel.

A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt „Bérleti szerződés minta” szerint, a közmű ellátás (elektromos áram van a helyiségben, igénybe vehető mennyiség: 1*16 A) igénybe vétele külön szerződés alapján történik.

A bérlemény kialakításának teljes költsége az ajánlattevőt terheli, bérbeszámítási lehetőség nélkül. A nyertes ajánlattevőnek a bérleti díjon felül a mindenkori közös költséget is meg kell fizetnie, melynek jelenlegi összege 3.610,- Ft/hó.

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, csőd- vagy végrehajtási eljárás van folyamatban.

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11462, 11069-es telefonszámon adnak.

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2013. november 4-én 12 óráig lehet benyújtani, egy példányban.
Kérjük, hogy ajánlatukat a "Pályázati adatlap és nyilatkozat"-on tegyék meg.

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet az ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli.

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2013. november 5-én 10 óra.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.