Felhívás Autóbusz telephelyek hasznosítására vonatkozó szándéknyilatkozat benyújtására

 • 2014-08-05 14:49:14

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa utca 15., a továbbiakban: Kiíró) felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő alábbi autóbusz telephelyek hasznosítására (részben/egészben történő bérbeadására vagy értékesítésére) vonatkozó szándéknyilatkozat benyújtására:

A felhívás megjelentetésére a Fővárosi Közgyűlés 750/2014.(IV.30.) számú határozatával elfogadott, a Kiíró 2014. évi Üzleti terve alapján kerül sor, mely szerint a jelenleg üzemelő alábbi autóbusz telephelyei közül az egyik esetében a használatot felül kell vizsgálnia.

 

 

Sor-szám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Terület

(ha, m2)

1.

Budapest

XVI. ker.

103798

103816

Cinkota autóbusz telephely

(Bökényföldi út 122.)

10 ha 5270 m2

2.

Budapest

XIX. ker.

169172/117

Dél-pest autóbusz telephely

(Méta u. 39.)

11 ha 2702 m2

3.

Budapest

III. ker.

19944/4

Óbuda autóbusz telephely

(Pomázi út 15.)

7 ha 2757 m2

4.

Budapest

XI. ker.

4568/221

4568/222

4568/223*

Kelenföld autóbusz telephely

(Hamzsabégi út 55.)

5 ha 6181 m2

*Az ingatlan tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata, használója a BKV Zrt.
Az ingatlan természetben a bekerített telephelyen belül található útként használt 3066 m2 terület.

 

 

Övezeti besorolás valamennyi terület esetében: KV-TB

(Különleges városüzemeltetési-tömegközlekedési bázisterület)

 

Kiíró a tulajdonában lévő autóbusz telephelyek közül egyet értékesítéssel vagy részben/egészben történő bérbeadással tervezi hasznosítani 2015. év első félévében. Szándéknyilatkozatokat telephelyenként külön-külön vár Kiíró.

 

Mind a 4 telephely jelenleg autóbusz garázsként funkcionál. A telephelyek bekerítettek, azokon iroda és műhely épületek, szerelőcsarnokok, szociális épületek, autómosó berendezés, üzemanyagtöltő berendezés, valamint jelentős nagyságú, az autóbuszok tárolására szolgáló burkolt területek találhatók.

 

A telephelyekről ingatlanforgalmi szempontú alapadatok a BKV Zrt. weblapján találhatóak az Értékesítés, Bérbeadás menüpontban az Ingatlan bérbeadás almenüpont alatt. További műszaki jellegű információ nyújtása, ill. helyszíni megtekintés, előzetes egyeztetés alapján történhet az alábbi kapcsolattartónál:

 

Simocskó Zoltán osztályvezetőnél (tel.: (1)461-6500/11711) munkanapokon 9-15 óra között.

 

A szándéknyilatkozatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 

 • szándéknyilatkozatot benyújtó neve, székhelye, képviselője, elérhetősége,
 • vételi vagy a bérleti szándék megjelölése az ingatlan egészének, vagy részének megnevezésével,
 • bérleti szándék esetén
  • a bérlet tervezett időtartama,
  • bérlő által kialakítandó profil típusa,
  • beruházási terv csatolása,
 • a vételár nettó összege illetve bérleti díj havi nettó összege, fizetési feltételek,
 • a szerződéskötés esetére a fizetési biztosíték típusa és összege,
 • a szándéknyilatkozat érvényességi ideje.

 

A szándéknyilatkozatok ismeretében születik döntés arról, hogy mely telephely kerül hasznosításra, ill. a hasznosítás módjára és feltételeire vonatkozó részletes pályázati felhívás közzétételéről is.

 

A szándéknyilatkozatot két példányban, zárt borítékban, a borítékon az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével kell benyújtani 2014. szeptember 4-ig a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében.

A szándéknyilatkozat benyújtása és átvétele jogkövetkezményekkel nem jár, kötelezettségvállalást nem eredményez egyik fél részéről sem.

 

BKV Zrt.