Deák téri állomás felszíni csarnokában elhelyezkedő helyiség


AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS
Megjelenés ideje: 2013. 10. 2.
Lejárat: 2013. 11. 04.
 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

 

A bérbeadás tárgya:

 

A METRO Deák téri állomás felszíni csarnokában elhelyezkedő 12 m2 alapterületű helyiség.

 

A bérlemény kialakításának teljes költsége az ajánlattevőt terheli, bérbeszámítási lehetőség nélkül.

Tekintettel a kiemelt fontosságú belvárosi elhelyezkedésére, a bérlemény kialakításánál elvárás, hogy arculatának, külső megjelenésének, színvilágának illeszkednie környezetéhez, valamint a Metró létesítményéhez.

Az érvényes pályázat feltétele a látványterv csatolása.

 

Közművek: Elektromos energia igénybevétele (1*16A) külön szerződés alapján történik.

A helyiségben vízvételi lehetőség nincs. A víz közmű kiépítése műszakilag nem megoldható.

 

Elsősorban idegenforgalmi-, információs- szolgáltató jellegű tevékenységek végzését célzó pályázatokat várunk.

A helyiségben élelmiszer forgalmazására, illetve ilyen üzlet működtetésére nincs lehetőség.

 

A létrejövő bérleti jogviszony során, a csatolt „Utasítás a Metró és MFAV utasforgalmi területeinek aktív részvételű kereskedelmi igénybevételére” című utasítás előírásait betartani szükséges, különös tekintettel annak 53. pontjára.

Szeszesital árusítása tilos!

 

A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt „Bérleti szerződés minta” szerint történik, határozatlan idejű szerződéssel!

 

A helyiség közvetlenül a közterülettel határos üzemi területen helyezkedik el. A tervezett tevékenységnek az utca felé történő végzése esetén, a teljes bérlemény területre vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat közterület-használati hozzájárulását kell kérni. A közterület használata után, az ide vonatkozó Önkormányzati rendeletben kiszabott díjat kell megfizetnie a Bérlőnek, a bérleti díjon felül.

 

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk.

 

 

 

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

 

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll. Kérjük, hogy ajánlatukat a „Pályázati adatlap és nyilatkozat”-on tegyék meg.

 

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

 

Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Vagyonhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, illetve /11462-es telefonszámon adnak.

 

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2013. november 4-én 12.00-óráig lehet benyújtani, egy példányban.

Kérjük, hogy ajánlatukat a „Pályázati adatlap és nyilatkozat”-on tegyék meg.

 

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2013. november 5-én 10.00 óra.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot az épület további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.

 

 

 

 

Leírás: D:DokumentumokMunka2012 KépekDeákDSC00552.JPG