Utazási feltételek

Kérjük, tartsa be az utazási feltételeket, azok a Libegő teljes területén belül érvényesek.

A Zugligeti Libegő kizárólag annak pénztárában váltott (a BKV Zrt. által értékesített) jeggyel vehető igénybe. Más jegyek és bérletek, utazási igazolványok, az egyéb díjmentességre jogosító okmányok és igazolások a Libegőre nem érvényesek.

A menetjegy egy hegymeneti vagy egy lejtmeneti utazásra, a retúrjegy egyszeri oda- és visszautazásra jogosít a hivatalos nyitva tartás idején. A jegyek a vásárlás időpontjától számítva egy évig használhatók. Elvesztés esetén a jegy nem pótolható. Kérjük, a jegyet – érvényesítésre – szíveskedjen átadni az ellenőrzést végző személy kérésére!

 Három évesnél fiatalabb gyermek ingyenesen utazhat az őt kísérő felnőtt ölében. Ennél idősebb, de 15 évesnél fiatalabb gyermekek kedvezményes jeggyel használhatják a Libegőt. A tízévesnél fiatalabbak kizárólag egy teljes árú jegyet váltott felnőtt kíséretében utazhatnak. A 15-18 éves (15. életév betöltésétől a 19. életév betöltését megelőző napig), legalább tíz diákból álló csoport kedvezményes jeggyel utazhat. A diákkedvezmény kizárólag az érvényes diákigazolvány bemutatása esetén adható. 19. életévüket betöltött utasaink teljes árú menetjeggyel utaznak. Nyugdíjas kedvezmény nem vehető igénybe.

A jegyek visszaváltása csak műszaki hiba, áramszünet vagy egyéb ok (például a biztonságos működést befolyásoló időjárási körülmények) miatti leállás és/vagy üzemszünet esetén lehetséges. A retúrjegy részlegesen is visszaváltható, azaz ha az egyik irányba már felhasználták, akkor a menettérti jegy és az egyirányú jegy árkülönbözet kerül visszatérítésre. Ha – retúrjegy váltásakor – a visszaút nem kezdhető meg a jegyváltás napján a hivatalos nyitva tartás idején, akkor a jegy egy menetirányú utazásra egy éven belül még felhasználható. A jegyet elvesztés esetén nem pótoljuk.

A szállítószék befogadóképessége

a)    maximum két felnőtt személy;
b)    egy felnőtt és legfeljebb kettő, 10 éven aluli gyermek;
c)    egy felnőtt, és egy 10 éven aluli gyermek esetén további egy darab kézipoggyász (például babakocsi) szállítható.

A kötélpálya szállítószékei fel- és leszállás közben is mozgásban vannak, ezért a Libegőt mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. A szállítószékek biztonsági korlátját a beszállást követően az utasnak teljes mértékben le kell lehajtania és az utazás alatt végig lehajtva kell azt tartania. (A helyes használat a zugligeti völgyállomás várójában lévő bemutató szék segítségével kipróbálható.)

Tilos belépni a forgalom elől elzárt műszaki területre! Ennek következtében az utazókat mindkét állomáson, minden esetben kiszállítják, még akkor is, ha menettérti jeggyel utaznak. A visszaúthoz ismét sorba szükséges állni a felszállóhelyen.

Kézipoggyász, sí, szánkó, babakocsi, gyerekkerékpár szállítása

Minden, jeggyel rendelkező utas díjmentesen legfeljebb 1 darab 40×50×60 centiméter méretű, maximum 10 kilogramm tömegű kézipoggyászt, illetve 1 pár sílécet és síbotot vihet magával. Babakocsit – kézipoggyászként – kizárólag összecsukott állapotban, csak teljes árú jeggyel rendelkező felnőtt utas szállíthat. A kézipoggyász méreténél nem nagyobb gyerekkerékpár vagy 1 darab szánkó a 10. életévét betöltött utas kézipoggyászaként szállítható. A fentieknél nagyobb méretű, tömegű és számú kézipoggyász vagy egyéb csomag (például kerékpár) még díjfizetés ellenében sem szállítható. A biztonságos utazás feltételeinek hiánya a poggyászszállítását és akár az utazást is meghiúsíthatja. A megváltott menetjegy a helyszínen visszaváltható ebben az esetben.

Tartósnak ígérkező vihar esetén a Libegő bezárhat akár egész napra is az üzemvezető engedélyével.
November 1-je és március 31-e között (például kevés utas esetén) az üzemeltető dönthet úgy, hogy a Libegőt óránként („egész órakor”) indítja csak el.

A kötélpálya szállítószékein élőállat (például kisebb testű kutya) csak teljes árú menetjegy vásárlása esetén, a kézipoggyász méretét meg nem haladó, zárt szállítóeszközben szállítható. Az élőállat szállítása az azt vivő utas felelőssége, akinek biztosítania kell, hogy az utazás ideje alatt az állat semmilyen körülmények között nem szabadulhat ki. Ettől eltérni szigorúan tilos!

A Libegő állomásain nem szabad
–    a nyitva tartási időn kívül tartózkodni;
–    engedély nélküli kereskedelmi tevékenységet folytatni;
–    bármilyen hirdetményt elhelyezni;
–    zajkeltéssel vagy bármilyen tevékenyéggel másokat zavarni;
–    botrányosan és/vagy másokat megbotránkoztató módon viselkedni;
–    a beszállásra kijelölt helyen érvényes menetjegy nélkül tartózkodni.

Utazás közben tilos
–    dohányozni;
–    étkezni, italt fogyasztani;
–    a szállítószékek biztonsági korlátját felhajtani;
–    a szállítószékre vagy annak lábtartójára felállni, túlságosan előrehajolni;
–    a szállítószéket lengetni;
–    a szállítószékből szemetet, illetve bármilyen tárgyat ledobni, a pályát vagy tartozékait megrongálni.

Nem vehet részt az utazásban
–    aki a beszállásnál nem tud érvényes jegyet felmutatni;
–    aki botrányosan és/vagy másokat megbotránkoztató módon viselkedik;
–    a 10 éven aluli gyermek teljes árú jeggyel rendelkező felnőtt kísérő nélkül;
–    a mozgásában erősen korlátozott, ittas vagy bódult állapotban lévő személy;
–    aki kézipoggyásznak nem minősülő tárgyat kíván magával vinni;
–    aki nem alkalmas a kézipoggyászának szállítására a Libegő kezelőinek megítélése szerint,
–    aki jégkrémmel, fagylalttal, poharas vagy felbontott, vissza nem zárható dobozos itallal stb. akar beszállni.

Kérjük, a biztonságos utazás érdekében szíveskedjen betartani az utazási feltételeket, valamint követni a Libegőt kezelő munkatársak kéréseit. A feltételek megszegői szélsőséges esetben az utazásból kizárhatók. A károkozás minden esetben hatósági eljárást von maga után. Ennek következményeiért a Libegő üzemeltetője nem vállal felelősséget.