Elérhetőség

  • Fgytv. 17/B. § (9) b) és c) pontjára tekintettel:

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.)
Levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11.
Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.
Központi telefonszáma: + 36 1 461-65-00

E-mail cím: bkv@bkv.hu
Honlap: http://www.bkv.hu