BKV.hu

Ingatlanok értékesítése

2023-09-21 06:00:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ingatlanok értékesítésére

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) (továbbiakban: Kiíró) nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi ingatlanok értékesítésére.

 

Sor-szám

Fekvés, helyrajzi szám

Megnevezés

Terület (m2)

Ajánlati biztosíték

(Ft)

1.

Bp., XI. ker. Halmi u. 26. (Forrás u. 2.), hrsz.: 3499/2

óvoda

1999

8.000.000,-

2.

Bp., V. ker. Ferenciek tere 3. fszt., hrsz.: 24004/0/A/5

iroda

19

1.000.000,-

3.

Bp., VII. ker. Akácfa u. 20. fszt. Ü-1., hrsz.:34406/0/A/1

iroda

117

2.000.000,-

4.

Bp., VII. ker. Thököly út 40. fszt. Ü-1., hrsz.: 33034/0/A/1

iroda

45

2.500.000,-

 

A pályázat beadásának helye, határideje ingatlanonként egységesen:

BKV Zrt. 1980 Budapest, Akácfa utca 15., 311. sz. helyiség

2023. október 25-én, szerdán 9-1200 óra között

A pályázat nyelve: magyar

A pályázaton való részvétel feltételeit, az ingatlan jogi helyzetének bemutatását a „Részletes Pályázati Kiírás” tartalmazza. A pályázaton való részvétel egyik további feltétele az ajánlati biztosíték megfizetésén túl a Részletes Pályázati Kiírás pályázaton részt venni kívánó saját nevén történő megvásárlása ingatlanonként 30.000,- Ft+Áfa vételáron.

A Részletes Pályázati Kiírás vételárát átutalással kell teljesíteni a BKV Zrt. MBH Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20107996-00003285 számú számlájára a dokumentáció átvételét megelőző napig, az átutalásnál közleményként kerüljön feltüntetésre az adott ingatlan helyrajzi száma „hrsz: …(szám)…” formában.

A dokumentáció a BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15., 310. sz. helyiségében 2023. szeptember 21-től 2023. október 24-ig átvehető kedd-szerda-csütörtöki napokon 10-1200 óra között, az átvétel előtt be kell mutatni a 30.000,- Ft+ÁFA átutalásának bizonylatát.

Pályázni (vagyis a Részletes Pályázati Kiírást megvásárolni, ajánlati biztosítékot befizetni, a pályázatot a megadott határidőben benyújtani) ingatlanonként külön kell, de lehetősége van egy pályázónak több ingatlanra is külön-külön pályázatot benyújtani.

A pályázati eljárással, jelentkezéssel és a Részletes Pályázati Kiírás megvásárlásának lehetőségével kapcsolatban további információval szolgál: Jancsó Antal Béla (tel.: +36-1-461-6500/11147, e-mailcím: jancsoab@bkv.hu) munkanapokon 9-15 óra között.

Második fordulóra (licitálásra) kerül sor, ha a legmagasabb és az azt követő ajánlati ár közötti különbség nem haladja meg a 10%-ot.

Kiíró a Pályázati Felhívást indoklás és költségtérítés (kivételt képez a megvásárolt Részletes Pályázati Kiírás árának kamat nélküli visszafizetése) nélkül egészben vagy egyes ingatlanok vonatkozásában visszavonhatja. Kiíró a Pályázati Felhívást és a Részletes Pályázati Kiírást kiegészítheti, illetve módosíthatja, visszavonhatja a pályázat beadási napját megelőző napig. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül egészben vagy egyes ingatlanok vonatkozásában eredménytelennek nyilvánítsa.

Budapest, 2023. szeptember 21.          BKV Zrt.