BKV.hu

Kedvezményes csoportos tanulójegy

Fontos tudnivalók röviden

 • A Megrendelő kizárólag magyarországi székhelyű iskola lehet.
 • A jegy ára az aktuális szolgáltatási szerződésben szabályozott. Jelenleg 650 Ft/fő.
 • Legalább 10, legfeljebb 40 érvényes diákigazolvánnyal rendelkező általános vagy középiskolás tanuló és legfeljebb 2 kísérő részére lehet váltani.
 • Kedvezményes csoportos tanulójegy vásárlására a Megrendelő 2 eredeti példányban történő kitöltést követően van mód.
 • Készpénzes vagy bankkártyás fizetés esetén valamennyi Budapest közigazgatási határon belüli pénztárunkhoz fáradva a 2 eredeti példányban kitöltött Megrendelő ellenében aznap vagy elővételben is megvásárolható.
 • Átutalással történő teljesítés esetén kizárólag az Akácfa utcai Központi bérletpénztárban van lehetőség a jegyeket a teljesítést követően átvenni.
 • Átutalásos vásárlás esetén a kitöltött, aláírt, lepecsételt Megrendelőt a megrend@bkk.hu e-mail címre vagy a 461-6500/11819 vagy 461-6616-os fax számra szükséges megküldeni.
 • A Megrendelőn feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át, korlátlan számú utazásra autóbuszon, villamoson, metrón, földalattin, trolibuszon, fogaskerekűn - a vonalak teljes hosszán- , valamint Budapest közigazgatási határáig a HÉV-en érvényes egy kocsiban utazva lesz érvényes a jegy.
 • A jegy több napos időszakra is váltható, azonban ekkor annyiszor két Megrendelőt szükséges kitölteni, ahány 24 órás ciklussal a szükséges utazás biztosítható.


Jegy érvényessége
A jegyet legalább 10, legfeljebb 40 tanuló és legfeljebb 2 fő kísérő együtt, egy kocsiban utazva használhatja, a vásárló kérése (megrendelése) alapján feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át, korlátlan számú utazásra autóbuszon, villamoson, metrón, földalattin, trolibuszon, fogaskerekűn - a vonalak teljes hosszán- , valamint Budapest közigazgatási határáig a HÉV-en. (Közigazgatási határon kívül az utazási távolságnak megfelelő kiegészítő HÉV jegyet kell váltani.)

Az elvesztett jegyet a BKK Zrt. nem pótolja, illetve másik értékcikkre nem cseréli be.

A jegyet és a diákigazolványokat ellenőrzéskor fel kell mutatni és kérésre át kell adni.
A tanulóknak rendelkezniük kell érvényes diákigazolvánnyal (magyar diákigazolvánnyal vagy az adott országban használatos diákigazolvánnyal; a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek magyar igazolványt vagy magyar hozzátartozói igazolványt is használhatnak), külföldi diákoknak ennek hiányában útlevéllel, melyet ellenőrzéskor fel kell mutatni. Abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva az igénybe vevő diákok diákigazolványa nincs meg (elveszett, vagy még nem került kiadásra), a tanintézet igazgatója a diák tanuló státuszát igazolhatja (iskolai papíron, bélyegzővel ellátva), mellyel együtt kell ellenőrzéskor a kedvezményes csoportos tanulójegyet felmutatni. Igazolás

Több napra érvényes Kedvezményes csoportos tanulójegy vásárlása esetén minden esetben annyi megrendelőt szükséges kitölteni (2-2 eredeti példányban), ahány 24 órás ciklussal biztosítható a szükséges időtartam.


Ára
Ára az aktuális szolgáltatási szerződésben szabályozott. Jelenleg 650 Ft/fő.


A jegy megjelenéseA kedvezményes csoportos tanulójegy 3 szelvényből áll, mind három azonos sorszámú szelvénynek azonos adatokat kell tartalmaznia. A nagyobb szelvény a vásárlóé.
Megrendelés
A kedvezményes csoportos tanulójegy megrendelőjét a www.bkk.hu honlapján a Jegy és Bérlet, Cégeknek, közületeknek és iskoláknak, Kedvezményes csoportos tanulójegy link alatt lehet kitölteni és onnan kinyomtatni. Megrendelő

A kedvezményes csoportos tanulójegy elővételben is megvásárolható, a feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át.

Megrendelő kizárólag magyarországi székhelyű iskola lehet. A jogosult diákok a megrendelő általános és középiskolás tanulói, valamint azon külföldi tanulók, akik az iskolánál vannak vendégségben (diákcsere- és ösztöndíjprogramok, tanulmányi versenyek, sportrendezvények alkalmával). Állampolgárságra vonatkozólag nincs megkötés. Kísérő továbbra is bárki lehet.

Felsőfokú tanintézmények nem vásárolhatják!


Fizetési módozatok
A kedvezményes csoportos tanulójegyet az iskola kétpéldányos írásos megrendelője alapján átutalással, készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki, és Budapest közigazgatási határán belüli BKK Zrt. pénztárakban veheti át.

 • Helyszínen azonnali készpénzes fizetéssel módjában áll az utasoknak aznaptól, vagy elővételben vásárolni,
 • bankkártyával az alábbi pénztáraknál,
 • átutalással előzetes megrendelés és az ellenérték beérkezését követően. Az átvételre így csak az Akácfa utcai központi bérletpénztárnál van lehetőség.
Készpénzzel vagy bankkártyával a kedvezményes csoportos tanulójegy megvásárolható valamennyi Budapest közigazgatási határán belüli pénztárban. Pénztárak

Az átutalással megrendelt kedvezményes csoportos tanulójegyek az Akácfa utcai központi pénztárban kerülnek kiadásra.

Átutalásos vásárlás esetén a megrendelőlapot az alábbi címekre kérjük megküldeni:
megrend@bkk.hu vagy a fax: 461-6616.

Átutalással történő vásárlás esetén a e-mailben megküldött megrendelő alapján elkészült rendelés visszaigazolót a megrendelőn feltüntetett finanszírozó részére küldjük meg, hogy utalni tudjon. Átutaláskor a közlemény rovatban elsőként kérjük feltüntetni a "rendelés bizonylat számát". A jegyet, csak abban az esetben lehet átvenni, ha a tanintézmény utalása már beérkezett a BKK Zrt. számlájára. A tanintézmény utalása 2-3 munkanapon belül jelenik meg a BKK Zrt. bankszámláján. Amennyiben a számla alapján a banki listában megjelenik az utalt összeg, akkor átvehetik az Akácfa utcai központi pénztárban (H-P.: 7.00-15.30). Az ellenérték befolyásáról telefonon lehet érdeklődni a 461-6500/11-128-as telefonszámon.


Számlakiállítás

A kedvezményes csoportos tanulójegy vásárlása esetén a készpénzfizetési számla csak annak a tanintézménynek, vagy a tanintézmény finanszírozója nevére állítható ki, amelynek neve a megrendelőn szerepel. Amennyiben a megrendelőn a finanszírozó és a megrendelő tanintézmény nem azonos, akkor két bélyegző lenyomattal és a jogosultak aláírásával kell ellátni a megrendelőt. Ha a megrendelő és a finanszírozó azonos elég egy bélyegzőlenyomattal ellátni a megrendelőt, de a két aláírás szükséges. Abban az esetben, ha a megrendelő és finanszírozó eltér, minden esetben két aláírásnak kell lenni a megrendelőn. Az aláírási jogosultságot a BKK Zrt. pénztárosa nem ellenőrzi, azért maga az aláíró felel. Abban az esetben, ha a megrendelő iskola alapítványi iskola, vagy a finanszírozó alapítvány, akkor a megrendelőn lehet, hogy csak egy bélyegző lenyomat szerepel, mivel az alapítványoknak nem kötelező bélyegzőt használni. Az alapítványok esetében azoknak a személyeknek kell aláírni a megrendelőt, akik az alapítvány képviseletére jogosultak.


Visszaváltás feltételei
A jegyet csak az érvényesség kezdete előtt a Szolgáltatási szerződésben meghatározott kezelési díj megfizetése ellenében (2013-ban 250 Ft) váltjuk vissza. Visszaváltáshoz a sértetlen jegyet, a Nyugtát vagy a készpénzfizetési számlát, bankkártyás fizetés esetén a slip-et is meg kell őrizni és a pénztáros részére be kell mutatni. A visszaváltás bármelyik pénztárunkban történhet, függetlenül a vásárlás helyszínétől. A visszajáró összeg minden esetben készpénzzel kerül kifizetésre függetlenül a korábbi vásárlás módjától (készpénz, bankkártya).

Átutalásos vásárlás esetén a tanintézmény egy levélbe kell, hogy visszautalási kérelmét jelezze, a levelet a jeggyel együtt az Akácfa utca 15. szám II. emelet 213-es szobában kell leadni vagy elküldeni. A levél és a leadott jegy alapján kerül a jóváíró számla kiállítása, amelyen kezelési költséget felszámoljuk.

A kedvezményes csoportos tanulójeggyel kapcsolatban felvilágosítást a 461-6500/11566, 41313 telefonszámon vagy a BKK Zrt. ügyfélszolgálatán lehet kérni.