A BKV Zrt. Személyszállítási Üzletszabály-tervezete

  • 2017-08-11 13:05:41

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 195/2016. (VII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően nyilvánosságra hozza személyszállítási üzletszabály-tervezetét, valamint az üzletszabályzat mellékleteit,  a BKK Zrt.  Díjszabását és a BKV Zrt. jegyárait
A tervezetre 15 napon belül, 2017. augusztus 26. napjáig, bárki észrevételt tehet a  bkv@bkv.hu e-mail címre.”